۱۳۹۰ مهر ۲۵, دوشنبه

بر اساس دلایل زیر که در کتب معتبر شیعه آمده است وجود شخصی به نام امام زمان دور از عقل و منطق انسان است

1- نزدیکان و اقوام درجه یک ایشان از وجود چنین کودکی اطلاعی ندارند 2- هیچ دستخط و مدرکی که دست نوشته این شخص باشد وجود ندارد 3- در زمان خودش هیچ گاه در انظار عمومی برای ارشاد مردم ظاهر نشده 4- زمان برای این شخص متوقف شده و در همان 40 سالگی مانده است هرگز هم پیر نمیشود 5- همه امامان و پیامبران کارشان ارشاد مردم بوده ولی ایشان کسی را ارشاد نمیکند و فقط میکشد 6 - این شخص سایه ندارد چیزی که از ابتدای تاریخ تا کنون هیچگاه سابقه نداشته است یعنی از نظر علمی چنین چیزی امکان ندارد7- ایشان مردگان را زنده میکند و به آنها میگوید بروید سر کار زندگیتان یعنی ایشان مانند بعضی از پیمبران معجزه دارند پس لابد پیامبر است 8- این شخص قدرتهایی دارد که فقط برای خداوند تعریف شده است مثال: در یک آن میتواند در همه جا باشد همه را ببیند و از حرف دل همه با خبر باشد 9- وقتی ظهور میکند هر کاری خواست انجام میدهد و کسی حق ندارد از او سوال کند که چرا چنین کرد مثال : شکم زن حامله را میدرد هر کس را خواست با ضرب شمشیر میکشد 10- به هیچ کس فرصت رستگار شدن و ایمان آوردن یا توبه را نمیدهد و فقط میکشد و میکشد و میکشد کاری که هیچ کدام از پیامبران راستین و دروغین نکردند 11- هر کس بمیرد او را پدرش یا فرزندش و یا نهایتا پدربزرگش دفن میکند اما ایشان را جد نهمشان یعنی امام حسین دفن میکند این اتفاق هرگز در تاریخ نیافتاده است 12- این شخص یک قرآن جدید میاورد یعنی علمای شیعه بر این باورند که حضرت علی قرآن اصلی را نزد خود نگاه داشته بود و به فرزندش داد و همینطور نسل به نسل به دست امام زمان رسید و قرار است ایشان وقتی طلوع کردند با خود بیاورند این عقیده پوچ و بی اساس توهین و افترای بزرگیست به حضرت علی اولین سوال این است که آیا علی باعث شده که از ابتدای اسلام تا کنون مردم قرآنی را قبول داشته باشند که اصلی نیست ؟ یعنی این همه مسلمان بی ایمان از دنیا رفتند ؟ گناه این همه مسلمان بی ایمان به کتاب اصلی قرآن بر گردن علیست؟ دومین سوال که از اولی هم مهمتر است این است که خداوند در قرآن میفرماید ما این قرآن را بر شما فرستادیم و آن را از هر گزندی حفظ خواهم کرد مگر خداوند نمیتوانست بفرماید که امامان یا اهل بیت پیامبر از آن حفاظت خواهند کرد ؟ سوال بعدی این است که چرا امامان بعدی سعی نکردند مردم را از وجود این قرآن و مطالب آن آگاه سازند نکند این قرآن مخصوص اهل بیت بود ه سوال دیگر اینکه اگر امام زمان قرآن جدیدی میاورد باید مردم را با آن ارشاد کند و مردم را از مطالب آن آگاه سازد که او چنین کاری نمیکند فقط میکشد قرآن اصلی را اهل بیت پنهان کرده بودند حالا باید مردم بدون آنکه بدانند این قرآن ساخته ذهن بیمار مراجع پیشین شیعه چه میگوید وبدن آنکه فرصتی داشته باشند که به آن ایمان بیاورند یا نه باید کشته شوند این یک اتفاق بی سابقه است 13- قدرتهای بسیاری برای این امام زمان تعریف شده و نسبت داده شده است اما با همه این قدرتها که بسیاری از آن را حتی پیامبران اولوالعزم هم نداشتند و هیچ کس دیگری هم در طول تاریخ بشر نداشته است بسیار جالب است که بدانید این شخص مجهوالهویه را قرآن نمیشناسد حتی اشاره ای هم به وجود او نشده است اما آن قدرتهایی را که به او نسبت میدهند بر اساس قرآن تهمت بستن بر خداوند است و در بسیاری موارد شرک محض است یعنی شریک قائل شدن برای خداوند یکتا و بی نیاز چرا خداوند نیاز دارد که شخصی به نام امام زمان را چندین قرن زنده نگاه دارد و او را از انظار پنهان کند تا روزی بیاید و دنیا را نجات دهد خداوند در قرآن در مورد پیامبر میگوید ما اگر میخواستیم کسی را بر شما بفرستیم تا کارهای خارق العاده ( منظور کارهائیست که انجامش از قدرت انسان خارج است)انجام دهد به جای آنکه یکی از خودتان را بر شما بفرستیم فرشته ای را مامور این کار میکردیم که چنین نکردیم .خلاصه مطلب اینکه در مورد موجودوهومی به نام امام زمان دروغهای بسیاری که اکثر آن دروغها بر اساس روانشناسی انسان طراحی و و به خورد مردم داده شده است به طور مثال انسانها بسیار دوست دارند که میتوانستند گاهی از نظر دیگران مخفی شوند و هر گاه خواستند دوباره ظاهر شوند این خواسته در بین تمام انسانها وجود دارد هر چند که خواسته نامعقولیست اما تخیل انسان کاری به عقل ندارد و انسان بر اساس عقل منطق در تخیلاتش سیر نمیکند تخیل انسان ها از هر قید و بندی رهاست که البته همین تخیل است که انسان را به پیشرفتهای بزرگی رسانده است اما گاهی هم باعث گمراهی و به بیراهه رفتن انسان هم شده به طور مثال کسیکه الکل را کشف کرد یعنی ذکریای رازی یک کیمیاگر بود که به دنبال تبدیل نمودن عناصر مفت و کم ارزش (از نظر مادی) مانند خاک به طلا بود که به طور اتفاقی الکل را کشف نمود و کمک بزرگی به انسان خصوصا در زمینه پزشکی کرد .
فلذا شما خواننده عزیز عقل انسان هدیه ایست از طرف پروردگار پس با استفاده از عقلتان تمام مواردی که در مورد امام زمان گفته شد را تجزیه و تحلیل نموده و اگر باز هم عقل سلیمتان پذیرفت که چنین موجودی میتواند وجود داشته باشد به راهتان ادامه بدهید، اما قبل از فکر کردن در این مورد فقط از خداوند بخواهید که در یافتن حقیقت یاریتان کند به خدایتان قول بدهید که اگر حقیقت را یافتید هرگز شرک نخواهید گفت اما یادتان باشد که فقط و فقط او را بخوانید و از او طلب کمک کنید طلب کمک کردن از غیر خدا حتی اگر پیامبر هم باشد شرک است موضوع توسل هم یک دروغ بزرگ است برای مشرک ساختن یک جامعه اسلامی و به بند کشیدن آن جامعه توسط یک جریان خاص ضد خدا و ضد تمام ارزشهای انسانی، آنها که به زندان رفته اند و توسط این رژیم دجال شکنجه شده اند از میزان اعتقاد و ایمان این پرچمداران دروغین اسلام به خوبی واقفند و میدانند که اینها در اصل بر ضد اسلام و در کل بر ضد یکتا پرستی هستند اما برای رسیدن به هدفشان لباس اسلامی بر تن کرده اند و خود را نماینده خدا و پیامبرش میدانند به امید روزی که همه مردم ایران به حقیقت دست یابند و همه با هم یکصدا فقط خدای یکتا و بی نیاز را فریاد بزنند و از او طلب کمک و آمرزش نمایند . والسلام

هیچ نظری موجود نیست: