۱۳۸۹ اسفند ۱۱, چهارشنبه

تا مردم از دست دولت به خاطر قبض های سنگین عصبانی هستند راهپیمائی بعدی را کلید بزنید.

اما این بار برای هر شهر تهران! یک تجمع،منظورم از هر شهر تهران هر کدام از مناطق تهران است برای هر منطقه یک تجمع دلایلم برای این پیشنهاد اینها هستند 1- مردم لازم نیست راه دوری را تا محل راهپیمائی بپیمایند 2- نبروهای سرکوبگر در کل تهران تقسیم میشوند و قدرت برخوردشان کمتر میشود 3- فردای روز تظاهرات هر منطقه ای که تظاهرات بهتری داشت و جمعیت بیشتری در آن شرکت کرده بودند توسط مردم و سایتها و تلویزیونها تشویق شوند تا بین محلات تهران رقابت بوجود آید مانند مراسم های عزاداری ماه محرم که نوعی رقابت خفته بین محلات در جریان است ایجاد چنین رقابتی بین محلات تهران بسیار مهم است و میتواند در مسیر پیروزی بر رژیم آخوندی نقش اساسی را بازی نماید اما باید بسیار مراقب بود که این محلات برای خود گروههای جداگانه با عنواینی آنچنانی تشکیل ندهند و همه خود را فقط و فقط جنبش سبز بدانند چرا که در آینده باعث تفرقه وچند دستگی بین مردم و خدای ناکرده در صورت مسلح بودن مردم باعث جنگ داخلی خواهد شد تمام این محله ها باید بدانند که همیشه و در همه تجمعات یک هدف را دنبال میکنند و آن اینکه از منطقه خود با سر دادن شعار بر علیه دولتمردان و در جهت خواستهای جنبش به حرکت در میآید و به سمت یک خیابان که برای همه محلات مشترک خواهد بود مسیرش را ادامه میدهد تا اینکه همه محلات در محل قرار به همدیگر بپیوندند روزی که این اتفاق بیافتد که محلات بتوانند با عبور از نیروهای سرکوبگر به دیگر همشهریان خود بپیوندند بدون شک آنروزی که این اتفاق میافتد همانروزیست که مردم دیگر نباید به منازلشان بازگردند و باید در خیابانها بمانند مطمئن باشید که رژیم ا هم توان برخورد و متفرق کردن مردم در آنروز را نخواهد داشت ونیروهای خریداری شده رژیم رد سوراخ موششان پنهان خواهند شد. 4- هر کسی به راهها و کوچه پس کوچه های منطقه خود بهتر آشناست و در نتیجه احتمال دستگیر شدنش خیلی خیلی کمتر است ضمن اینکه نیروهای سرکوبگر هم کمتر جرات میکنند کسی تعقیب کنند چرا که میترسند مبادا دامی برایشان گسترانده باشند .5- دلایل برای این پیشنها د زیاد است که من فکر میکنم همینها که گفتم از مهمترینها بود خصوصا ایجاد رقابت در بین محلات از اهمیت بسیار ویژه ای برخوردار است

هیچ نظری موجود نیست: