۱۳۸۸ آبان ۱۴, پنجشنبه

آقای سازگارا لطفا بیشتر از این به جنبش ضربه نزنید.

دوستان عزیز بی جهت منفی ندهید وبه رگ غیرتتان برنخورد که من هم چون شما سبز سبزم کمی در این باره فکر کنید شعور سیاسی شما باید خیلی بیشتر از این باشد که بازیچه این و آن شوید ..آقای سازگارا میگوید خشونت نباشد خوب من هم همین را میگویم اما مگر این از خدا بی خبران رحم دارند که سرشان شود راهپیماییمان بدون خشونت است آیا به زنان ودختران با باتوم حمله نمیکنند؟فیلمی را امروز دیدم که یک مامور نیروی انتظامی با باتوم به صورت خواهرم میزند ضربه آن باتوم را بر قلبم احساس کردم ... زیادبه حاشیه نروم تعدادراهپیمایانی که در روز قدس شرکت کردند را با 13 آبان مقایسه کنید خواهید دید که در مقایسه با روز قدس تعدادمان انگشت شمار بود نه اینکه مردم نیامدند اما وضعیت امنیتی سیزده آبان به شکلی بود که خیلیها به خانه های خود رفتند ..هموطن عزیزم برای به دست آوردن آزادی در ایران آنهم در مقابل این رژیم منحوس باید قربانی داد از جان ومال، وگرنه همه ما ول معطلیم. پیشنهاد شده بود که در سیزده آبان در خیابانها میمانیم اما همین آقای سازگارا گفتند همین که میگویید در خیابان بمانیم خشونت دارد! جناب سازگارا خشونت داشته باشد مگر بالاتر از سیاهی هم رنگی هست اگر به باد کتکمان نگرفتند که گرفتند اگر همسنگرانمان را نکشتند که کشتند اگربه عزت وآبرویمان تجاوز نکرده بودند که آنرا هم کوتاهی نکردند شما از کدام خشونت دیگر سخن میگویی به نظر من اینکه در یک روز خاص ومشخص واز قبل تعیین شده به خیابان بیاییم همان چیزیست که رژیم میخواهد اینرا هر آدم عاقلی میفهمد برای اینکه دولت به این نتجه رسید که نمیتواند جلوی اعترضات مردم را بگیرد بنابرایناین اعتراضات را توسط خود جنبشی ها سازمان داد تا راحتر آنرا سرکوب کند مثلا ما در روز قدس راهپیمایی کردیم آیا کسی میتواند بگوید که رژیم.به مدد دوربینهایش چند صد نفر از راهپیمایان را در روزهای بعد دستگیر نکرده باشد وخیلی از آنها هنوز هم در بند باشند آنهایی هم که آزاد شده اند تهدید شده باشند که اگر یک بار دیگردر چنین مراسمی دیده شوند جان زن وبچه اشان به خطر خواهد افتاد رژیم این کار را به مدد فرصت طولانی بین اعتراضات انجام داده است به نظر من اگر بدتان نمی آید با توجه به سخنان وبرنامه های آقای سازگارا بنده به این نتجه رسیدم که ایشان هر آنچه را که رژیم میخواهد به ما دیکته میکند... لذا عزیزان من گذشته ها گذشته چشمانمان را باز کنیم وبا بصیرت بیشتر در باره آنچه میشنویم بیاندیشیم خودتان را جای دولت بگذارید ملتی دارید که جانشان به لب رسیده وبه هیچ وجه نمیتوان آنها را از تجمعات اعتراضی منع کرد بهترین گزینه برای برخورد با این مشکل چیست ؟آیا بهترین راه برای برخورد این نیست که در روزهایی که غیر از نیروهای نظامی که تحت امر دولت هستند عده زیادی از طرفداران وجیره خوران دولت هم برای برخورد با معترضین حضور دارند آنها راه پیمایی کنند تا دولت بتواند به کمک نیروهای نظامی وغیر نظامی با مخالفینش برخورد کند ؟
همانطور که عرض کردم بهترین راه برای راهپیمایی روزهاییست که دولت آمادگی برخورد نداشته باشد من به آقای سازگارا شدیدا شک دارم که همدست رژیم است ولی به احترام دوستانی که به ایشان معتقدند توهینی به ایشان نکردم ولی از شما هموطن عزیزم میخواهم کمی بیاندیشی وراه درست را از غلط تشخیص دهی ... چندی پیش در مطلبی نوشتم چرا هر روزمان سیزده آبان نباشد ؟ هیچکس توجهی نکرد چون چنان تحت تاثیر خورده فرمایشات بعضی ها هستیم که نمیدانیم چه راهی درست است وکدام راه غلط، منتظر نظرات سازنده شما عزیزان هستم نمیدانم شاید من در اشتباه هستم.

هیچ نظری موجود نیست: