۱۳۸۸ آبان ۱۵, جمعه

اسلام ستیزی سردمداران رژیم ایران درنقاب جمهوری اسلامی (قسمت اول)

سی سال حکومت به اصطلاح اسلامی آخوندها برایران نتیجه ای جز اسلام گریزی جوانان وپناه بردن آنها به یک سری رسوم که در این سی سال به نام اسلام ناب محمدی به خورد مردم داده شد ومتاسفانه اکثر مردم را از دین واقعی اسلام دور کرد. در کنار این رژیم منحوس به وجود آمدن گروهی آدمکش وضد بشر به نام طالبان که آنها هم خود را اسلام واقعی میدانند به این دین گریزی ونفرت از اسلام کمک شایانی کرده است طالبان با کمک همین آمریکا در افغانستان به قدرت رسید و در دوران حکومتش دختران را از تحصیل وکسب علم منع کرد که تنها همین عمل این گروه مرتد نشان از ضدیت آنها با اسلام است چرا که پیامبر اکرم در یکی از احادیث خود میفرمایند زگهواره تا گور دانش بجوی (اطلبو العلم من المهد الالحد) پیامبر در این حدیث همه را خطاب قرار میدهد چه زن وچه مرد ... اما موضوع این مطلب طالبان نیست بلکه رژیم جمهوری به اصطلاح اسلامیست که یا آوری طالبان به این دلیل بود که این گروه به ماموریت اسلام ستیزی جمهوری اسلامی کمک شایانی کرد .
یک مثال: فردی از اقوام یا دوستانمان فوت میکند یادم میآید قدیمها هر کس فوت میکرد تا چند روز از منزل فرد فوت شده صدای دلنشین تلاوت قرآن کریم با صدای عبدلباسط شنیده میشد وحتما در طول روزهای مراسم یک بار قرآن را ختم میکردنداما برگردیم به زمان حال بعد از سی سال حکومت اسلامی به جای آنکه مردم با قرآن کریم بیشتر آشنا شوند در همین مراسم سوگواری شما فقط صدای تلاوت قرآن را در مراسم تدفین میشنوی، به هنگام حمل جنازه مرحوم .وبه جای شنیدن صدای عبدالباسط هر روز صدای آخوند یا مداحی به گوشمان میرسد که برای کربلا وکربلائیان مرثیه میخواند.من خود بارها از زبان همین آخوندها شنیده ام که میگویند اگر در ده روز محرم سوگواری کنید تمام گناهانتان توسط امام حسین ویارانش با وساطت نزد خداوند بخشیده میشود حال آنکه این حرف ضد قرآن است در واقع انسانهای کم سواد وکوته فکر به استناد همین حرف در طول سال یک رکعت نماز هم نمیخوانند وبعد ده روز سینه زنی میکنند که گناهانشان بخشیده شود همین آخونها بیشرمی را به حدی رسانده اند که هر دروغی را در منبر میگویند چون هیچکس به حرفهای آنها فکر نمیکند وفقط میشنوند مثلا همین آقای دانشمند که کلیپ هایش در سایتها موجود است در یک سخنرانی به عمر خطاب توهین میکند ومیگوید که وی نتیجه عمل زنایی است که با مادرش در زمانی که حیض بوده انجام شده در هنگام این سخنرانی صدها نفر در مجلس هستند یک نفر بلند نمیشود بگوید که احمق جان از نظر پزشکی زن در زمان حیض به هیچ وجه حامله نمیشود تو این اطلاعات را از کجا آورده ای که با این اطمینان بیان میکنی حرفها وتوهینهایی که بعضی از این آخوندها به امامان اهل سنت میکنند هرگز حضرت علی در مغزش هم به آن فکر نکرده ودر نهج البلاغه یک بار هم از آنها بد نمیگوید اینها کاسه داغتر از آش میشوند باور کنید اگر حضرت علی (ع) در حال حاضر میبود همین رژیم جمهوری اسلامی زندانیش میکرد وبا یک اتهام واهی به چوبه دار تحویلش میداد چرا؟ چون اینها دشمن اسلام هستند.اگر جمهوری اسلامی یک دهم از قوانین اسلامی را به درستی در ایران به اجرا در میاورد امروز ایران گلستان بود . در ده روز محرم به حسینیه بروید از هر جوانی بپرسید که مداح چه میخواند خیلی سریع به شما خواهد گفت که روزه کدام یک از شهدای کربلاست، اما برای همان جوان قرآن را باز کنید وبخواهید که تلاوت کند شاید درهرصد نفر یک نفر بتواند هر جای قرآن را که باز کنید تلاوت کند آیا آشنایی با قرآن مهم است یا روزه شهدای کربلا اینرا نگویید که ما اگر امام حسین را شناختیم اسلام را میشناسیم که این هم از همان شعارهای ضد اسلامی برای دور کردن مردم از اسلام واقعیست . اما چرا جمهوری اسلامی به زعم اسلامی بودن عنوانش میخواهد مردم از اسلام دور باشند؟ پاسخ از نظرنویسنده: همانطور که عرض کردم اگر جمهوری اسلامی یک دهم از قوانین اسلام واقعی را در ایران پیاده میکرد امروز ایران گلستان بود اما جمهوری اسلامی از روزی که تاسیس شد دنبال این بود که خود را رهبر جهان اسلام بداند که گاه وبیگاه در اخبار میشنیدیم که میگویند امام خمینی رهبر مسلمین جهان! ولی هیچ کشور مسلمانی ایشان را به رهبری جهان اسلام به رسمیت نشناخته بود چندی بدین منوال گذشت تلاشهای جمهوری اسلامی برای بدست آوردن رهبری اسلام بی نتیجه ماند وکم کم این عنوان تبدیل شد به رهبر آزادگان یا مستضعفان جهان البته این لقب را هم کسی جز عده کمی مانند حزب ا... لبنان و از این دست گروههای تروریستی که از طرف جمهوری اسلامی ساپورت مالی میشدند نپذیرفت .(رهبر زورکی) بنابراین آخوندها برای رسیدن به اهداف خود دست به کار کثیفی زدند وآن پاک کردن صورت مسئله بود. ادامه دارد

هیچ نظری موجود نیست: