۱۳۸۸ آبان ۱۳, چهارشنبه

بسیجی سپاهی نیروی انتظامی چه ارزان فروختی شرافتت را

چه ارزان فروختی شرافتت را چه ارزان فروختی هموطن وهم وطنت را قول چندروز مرخصی با حقوق یا چند روز اضافه کاری را گرفته ای شرمت که نامت را ایرانی گذاشته ای شرمم باد که تو هم میهنم هستی این که میبینی سینه اش را سپر میکند در مقابل تفنگ تو برای تو وفرزندان تو میجنگد تا در ایرانی آباد آزاد زندگی کنی خاک برسرت کنند بابت هر ضربه باتوم که به هموطنت میزنی چند میگیری چگونه پول این درآمد کثیف را به خورد زن وبچه ات میدهی حالا که فرزندت کوچک است ونمیداند درست چیست وغلط کدام است به او دروغ میگوئی وکار کثیفت را موجه جلوه میدهی فردا چه پاسخی به او میدهی وقتی بزرگ شد جنایاتت را فردا چگونه برایش تشریح میکنی مگر آنکه بخواهی از او مثل خود یک جانی بسازی که در این صورت مردن با مرگ موش هم برایت زیادیست چون حیف از مرگ موش ... آیا هیچ گاه در آینه خود را دیده ای یا از شرم نمیتوانی خود را ببینی من شک دارم که شرم را بشناسی اما آینه را میدانم که از نشان دادن تو میشرمد ... حیف نیست زندگیت را برای کسانی کذاشته ای که سالهای سال است دشمنان قسم خورده ایران وایرانیند کمی تاریخ بخوان اگر فهمی برایت مانده باشد میفهمی تا این حد احمق بودن نوبر است اگر خدا را میپرستی یعنی همان خدای محمد رسول خدا را در قرآنش تمام این جنایات وافکار پلید سردمدارانت را نفی کرده ومذهبی را که به مردم ایران تحمیل کرده اند شرک محض میداند مانند بت پرستان زمان جاهلیت نباش که میگفتند چون پدرانمان بت پرستیدند ما هم چنین میکنیم دین موروثی نیست دین به تحقیق است بهترین منبع تحقیق قرآن کریم است البته اگر بشناسیش چونمغز تو وهمسال تو را با روایات واحادیث دروغ چنان پر کرده اند که قرآن را به یاد هم نمی آوری ... شرمت باد تا دیر نشده بازگرد .

هیچ نظری موجود نیست: