۱۳۹۱ آذر ۷, سه‌شنبه

ترویج خشونت در جامعه (این شیر یا پلنگ چه ربطی با عاشورا و حسین دارد)

این کودکان چه میدانند که اینها مرده اند یا...
این مراسم عاشورای امسال است به این عکس نگاه کنید و خود را جای آن کودکان بگذارید وقتی این اجساد را میبینید چه فکر میکنید ؟چه تاثیری بر روی شما خواهد گذاشت آیا دیدن این اجساد هر چند نمایشی (اما آن کودک که نمی داند) ترویج خشونت در جامعه نیست آیا غیر از این است که این کودکان طوری بار میآیند که از مردن هیچ انسانی اظهار تاسف نخواهند کرد و فقط خواهند گفت فلانی مرد! آیا در گذشته ما چنین بودیم؟ یادتان هست (بزرگترها را میگویم) که وقتی میشنیدیم در فلان خیابان تصادفی شده و شخصی جانش را از دست داده چه حالی میشدیم؟ حالا چه؟ آیا حالا هم وقتی میشنویم مثلا در یک روز در سوریه 150 نفر فوت شده اند احساسمان همان احساس سالهای گذشته است ؟ حال تصور کنید که فرزندان ما با دیدن این صحنه ها چه شمرهایی خواهند شد آری جمهوری اسلامی از هر ایرانی میخواهد یک شمر بسازد البته این که شمر واقعا آدم بی رحمی بوده یا نه از قضاوت من و شما خارج است چون او هر چه کرده در میدان جنگ انجام داده است در میدان جنگ هم اگر نکشی کشته میشوی اما کسانیکه جوان رعنایی مثل ستار بهشتی را دستگیر میکنند و آنطور بی رحمانه میکشند آیا بی رحمتر و بی وجدان تر از شمر نیستند اگر به پیامبر خود هم تاسی کنند که نباید چنین شقاوتی به خرج دهند چرا که او به گفته خود اینها از اسیران میخواست ده نفر مسلمان را با سواد کنند و آزادشان میکرد اسیری که شاید در میدان جنگ چند مسلمان را کشته بود اما ستار بهشتی چه کسی را کشته بود؟ آری عزیزان ای کسانیکه خودتان را برای حسین جر میدهید امروز ایران کربلاست یزید زمان بر تخت زور و ظلم تکیه زده و جان حسینهای بسیاری را گرفته است شما که دم از یاری حسین میزنید این گوی و این میدان اما اگر برای لقمه ای برنج و قیمه نذری خودتان را جر میدهید لااقل مرد باشید و ایرانی باشید برای ایران خودتان را جر دهید بخدا پیدا میشوند کسانیکه بیش از آن برنج و قیمه به شما خواهند داد و اگر هم ندادند لااقل افتخار جر دادن خود را برای وطنتان نه برای بیگانه ای که ایرانی را فقط برای کنیزی و بردگی لایق میدانست حفظ خواهید کرد بیدار شوید ای ملت خفته در خواب حتی اصحاب کهف هم اینطور به خواب نرفته بودند که شما رفته اید . جمهوری اسلامی در چند سال اخیر با یک سری برنامه های خاص و وتعمدن سعی دارد تا مردم را نسبت به کشته شدن یک هموطن به تفاوت کند در سالهای گذشته سریالهایی از تلویزیون پخش شد که چند کودک در ایران بر اثر تاثیرات مخرب آن سریالها دست به خود کشی زدند در میدان تعزیه خودم با چشم خود دیدم که وقتی حسین و عده ای از یزدیان کشته شدند از جای خود بر نخاستند تااینکه همه مردم منطقه را ترک کردند کودکانیکه این صحنه را دیدند آیا به این نتیجه نمیرسند که مردن چقدر راحت است و کشتن هم همینطور ،چه تظمینی وجود دارد که یک کودک بر اثر تاثیرات دیدن این نمایش کادی را برندارد و دوست  یات برادر خود را زخمی نکند یا به کشتن ندهد که مثلا دارد بازی میکند بیدار شوید ای ملت خفته بیدار شوید بیدار شوید بیدار شوید.

هیچ نظری موجود نیست: