۱۳۹۰ آذر ۹, چهارشنبه

رژیم جمهوری اسلامی دنبال به راه انداختن جنگ است

جمهوری اسلامی برای فرار از مشکلات داخلی که در نتیجه سیاستهای خودش به وجود آمده و برای گریز از مشکلاتی که بعد از به اجرا در آمدن تحریم نفتی و بانک مرکزی گریبانگیرش خواهد شد راه چاره را در به راه انداختن جنگ میبیند که در این بین بیشترین صدمه را ملت به گروگان گرفته شده ایران خواهد دید فلذا جامعه جهانی باید هوشیار باشد و در دامیکه رژیم برایش پهن کرده گرفتار نشود حمله به سفارت انگلیس آخرین حربه رژیم تا این لحظه بوده اینکه اعلام میکنند اینها دانشجو بوده اند هم از آن حرفهاست که دیگر خریداری ندارد همه میدانیم که اگر دانشجویان واقعی خواسته باشند یک راهپیمائی سکوت به راه بیاندازند خیابانها را با خون دانشجویان خواهند شست حال چگونه است که عده ای به نام دانشجو چنین کار ننگینی را که لکه ننگش تا ابد بر دامن ملت ایران خواهد ماند انجام میدهند اما از دماغ یکی از آنها هم خونی نمیآید و یکی از مقامات رژیم این عمل کثیف را تجلی احساسات پاک دانشجویان مینامد از کی تا حالا شما احساس شناس شده اید؟ آیا آنهایی را که در کهریزک کشتید و به آنها تجاوز کردید و حتی به اجسادشان هم رحم نکردید احساس نداشتند؟ احساس فقط دانشجوی خط امام دارد ؟کدام خط امام ؟

نکند منظورتان خط واحد خیابان امام است؟ آن خط بیچاره هم که کاری جز خدمت خلق ندارد پس شما کدام خط امام را میگوئید اصلا امامتان خط داشت و اگر داشت خطش چه بود؟ آری راست میگوئید حمله سفارت بی دفاع کشورهای دیگر از اصولی بود که بنیانگذارش ایشان بودند چه افتخار بزرگی کسب کرده این امامتان ، تجاوز به حقوق میهمان این یکی در هیچ ملت درنده ای وجود نداشته حتی بربرها و مغولهای آدمکش و خونخوار تاریخ هم به میهمانانشان احترام میگذاشتند پس این امامتان از کدام ایل و طایفه است چنین افسار گسیخته رفتار میکرده او که اقتصاد را مربوط به خر میدانست او که کامگیری از کودک شیرخواره را مجاز میداند شما پیرو همان امامید ؟ اگر چنین است شما با ملت ایران هیچ نسبتی ندارید چه رسد که ایرانی باشید در ایرانی بودن شما شک دارم و یقین دارم که ایرانی نیستید چرا که ایرانیان همانهایی هستند که 30 سال ملت جنگ زده افغان را در کنار خود پذیرفتند خانه هایشان را به آنها دادند و حتی در بعضی موارد با آنها خویشاوندی هم کردند پس این ملت هرگز به سفارت بی دفاع یک کشور که کارکنانش میهمان ایرانیان هستند حمله نمیکنند حتی اگر با آنها دشمنی هم داشته باشند ایرانی در طول تاریخ ثابت کرده است که همیشه به میهمانان خود احترام خاص گذاشته است و این حرکتها چهره واقعی ایرانیان را لکه دار نخواهد کرد چرا که حالا دیگر همه میدانند که در ایران چه خبر است .

در اینکه تعدادی از این افراد دانشجو بوده اند هم شکی نیست اما حالا همه میدانیم که نوع گزینش دانشجو در دانشگاههای ایران چگونه است به لطف وجود دانشگاه آزاد اسلامی! مادربزرگ من هم میتواند برود دانشجو شود رژیم هر ساله تعداد زیادی از طرفداران خود را در دانشگاههای ایران ثبت نام میکند این افراد شاید اصلا درس هم نخوانند و حتی سر کلاسها هم حاضر نشوند اما نام دانشجو را یدک میکشند برای چنین روزهایی جامعه جهانی بداند که دانشجوی فهیم ایرانی که نمونه های بسیار زیادی از آن در دانشگاههای معتبر جهان تحصیل کرده و میکنند هرگز دست به چنین اعمال کثیفی نمیزند و چنین حرکتهایی را برای خود و نام پاک دانشجو ننگ میداند مردم جهان بدانند که دانشجوی واقعی ایرانی امروز به خاطر این حرکت شرم آور و از اینکه از عنوان او برای این عمل استفاده شده عرق شرم بر پیشانیش نشسته و دستش کوتاه است که فریاد بزند من دانشجوی ایرانی هستم من قویا چنین اعمال شنیعی را محکوم میکنم و این حرکتها به من هیچ ارتباطی ندارد تنها ارتباطش با من در این است که متاسفانه متاسفانه این اتفاق در داخل مرزهای کشورم افتاده و من مانند هر ایرانی دیگر از این اتفاق تاسف میخورم و خجالت زده هستم چرا که وقتی عده ای اوباش به نام دانشجو در مرزهای کشورم به سفارت یک کشور تجاوز میکنند سفیران کشورم در سراسر جهان در امنیت کامل هستند و حتی مردم عقب مانده ترین کشورها به سفارت کشورم تجاوز نمیکنند حتی برای مقابله به مثل هم دست به چنین کاری نمیزنند ای کاش این کار را میکردند تا کمی از باری که بر دوشم سنگینی میکند کم میشد.

پر واضح است که جمهوری اسلامی مانند خری در گل مانده دست و پا میزند و حمله به سفارت انگلیس نشان دهنده ناتوانی رژیم در رفع و رجوع کردن مشکلاتیست که باعث و بانی آن کسی جز خودش نبوده و حالا برای فرار از مشکلات و کناه مشکلات را به گردن جنگ انداختن به دنبال به راه انداختن جنگ دیگیست فلذا جامعه جهانی هوشیار باشد و به همان تحریم ها بسنده کند این نظام در حال فروپاشیست نیازی به خونریزی و تحمیل هزینه های جنگ بر مردم ایران و سایر کشورهای دیگر که در جنگ احتمالی شرکت خواهند داشت نیست تحریم بانک مرکزی و تحریم فروش نفت ایران میتواند ضربه مهلکی بر این رژیم وارد سازد امید است که جامعه جهانی با صبر و شکیبائی به تحریمها ادامه دهد و از به راه انداختن هر نوع جنگی بر حذر باشد .

۱ نظر:

ناشناس گفت...

مردمی که دلخوشی آنها به چادر سبز به سر کرده های نشسته در حصر است ،چارهای جز کامنت دادن ندارند.کی‌ میخواهید از شرف ایرانی دفاع کنید.پس پاشید دیگه ترسوها!!