۱۳۸۹ دی ۸, چهارشنبه

به کوروش چه خواهیم گفت؟

به کوروش چه خواهیم گفت؟ اگرسر برآرد زخاک،
اگر باز پرسد زما چه شد دین زرتشت پاک؟
چه شد ملک ایران زمین؟کجایند مردان این سرزمین؟
چرا حال ایران زمین ناخوش است؟
چرا دشمن چنین سر کش است؟چرا ملک تاراج میشود؟
جوانمرد محتاج میشود؟
بگو کیست این ناپاک مرد که بر تخت من اینچنین تکیه کرد؟

هیچ نظری موجود نیست: