۱۳۸۹ دی ۱۰, جمعه

جنبش سبز دیر بجنبد کلاهش پس معرکه خواهد ماند

سال 88 یک فرصت طلایی برای ایرانیان مخالف رژیم اسلامی بود که این فرصت با تصمیمات غلط عده ای به اصطلاح دلسوز به فنا رفت که بحث کردن در موردش وقت تلف کردن است اما همین جوشش مردمی سال 88 رژیم اسلامی را بیدار کرد رژیمی که فکر نمیکرد با چنین نیروی بزرگ مخالفی روبرو خواهد شد این شک ناگهانی باعث شد که رژیم ددمنش اسلامی به فکر رویارویی با چنین اتفاقاتی در آینده بیافتد و خود را برای روزهای بدتر از این آماده کند در راه رسیدن به این مهم رژیم حتی از نابود شدن کل ایران هم ابایی ندارد یعنی اینها مانند محمد رضا شاه نیستند که همه چیز را رها کنند و بروند بلکه برای نجات خود دست و پا خواهند زد و در این دست و پا زدن ایران به خرابه ای مبدل خواهد شد بد تر از عراق و افغانستان چرا که قدرت خواهی آخوندها آنها را به این فکر انداخته تا بخشی از مردم را که طرفدار خود میدانند آموزش نظامی داده و مسلح نماید تا در موقع لزوم این افراد با مردم برخورد نمایند البته کاملا مشخص است که افراد آموزش دیده از سطوح پائین اختماع و بیشتر روستائیان که کمتر از وضعیت فعلی جهان و طرز فکر مردم خبر دارند خواهند بود که با وعده اینکه جهادشان برای امام زمان است و ایشان سربازان امام زمانی هستند که سید خراسانی را در راه رساندن پرچم اسلام به امام زمان یاری میرسانند (( لازم میدانم اینجا یک پرانتز باز کنم و متذکر شوم که وقتی اعتقادی از ریشه بی پایه و اساس باشد عاقبت کار بهتر از این نخواهد بود چرا کسی نمیتواند ادعا کند خدا 2 تاست چرا نمیتوانند مدعی شوند پیامبری دیگر خواهد آمد چون خداوند این راهها را بر دروغگویان بسته است پس امام غایبی را ساختند که چند صد سال زنده است و در یک زمان در همه جا حضور دارد تمام اعمال مارا میبیندو.... اینها که قدرتهای خداوند است پس بگوئید خداست و پیامبران هم از او تبعیت میکردند و پیام او را به مردم میرساندند چه قدر باید انسان پوچ مغز باشد تا این خزعبلات را باور کند و به خاطرش بمیرد و بمیراند تا تکلیف این امام زمان دروغین در ایران روشن نشود رژیم همین رژیم و روزگارمان بدتر از این خواهد بود نمیشود هم خدا را خواست هم خرما را)) به هر حال رژیم در حال تجهیز و آموزش عده زیادی از ایرانیان است تا در موقع لزوم در کشتن هموطنان خود کوچکترین تردیدی نداشته باشند و اگر جنبش سبز دیر بجنبد کلاهش پس معرکه خواهد ماند باید تبلیغات وسیعی آغاز شود که در باره امام زمان دروغین و نایب ناحقش به مردم آگاهی بدهد نمیتوانیم هم همفکر دشمن باشیم و هم توقع داشته باشیم که پیروز شویم این دروغ بزرگ تاریخی را باید ابتدا به زباله دان دروغهای دیگر انداخت و دیگران را نیز آگاه ساخت که اگر این کار را نکنیم پیروزی را در خواب هم نخواهیم دید که هیچ ایران هم به خاطر این دروغ بزرگ نابود خواهد شد و خونهای بیگناهی بر زمین خواهد ریخت . والسلام

هیچ نظری موجود نیست: