۱۳۸۹ آبان ۲۷, پنجشنبه

یه جو همت میخواد همین

یک نویسنده که فکر میکنم فرانسوی باشد و نامش را به خاطر ندارم جمله جالبی گفته است ایشان میگویند: (ملتهای هر کشور لایق حکومتهایشان هستند) باید از خودمان بپرسیم که آیا لیاقت مردم ایران همین حکومت است؟! به طور یقین همه ما میگوئیم خیر! لیاقت ما چنان دولتیست که چنین باشد و چنان ... اما من به این نتیجه رسیدم که حداقل اکثریت قریب به اتفاق بالاترینیها درخور و لایق همین رژیم هستند چرا که ظرف 24 ساعت گذشته بنده مطلبی را با عنوان راهکاری بسیار کم خطر برای نابودی رژیم آخوندی ایران.. )در وبلاگم و سپس در بالاترین منتشر کردم در این مطلب بنده حقیر پیشنهاد کردم برای به وجود آمدن یک اتحاد محکم بین مردم، تمامی مخالفین رژیم آخوندی که مسلمان هستند از شرکت در کلیه مراسم مذهبی خودداری کنند و تمامی مراسمی را که به هر نحوی آخوندی در آن شرکت دارد تحریم نموده و خود نیز چنین مراسمی را برپا نکنند در مورد اینکه شاید بعضی ها بپرسند اگر کسی از اعضای فامیل فوت کرد چه کنیم مگر میشود مراسم نگیریم پیشنهاد کردم به جای روزه خوانی مراسم ختم قرآن بگذارند معمولا آخوندها در مراسمی که فقط ختم قران باشد شرکت نمیکنند چون برایشان درآمدی ندارد البته اگر صاحب مجلس مانع روزه خواندن آخوندهایی که سر خود به مجالس میروند بشود به هر صورت هدفم از ارائه این توضیحات این است که بگویم معلوم است هنوز بالاترینیهای عزیز هم در بند تعصبات پوچ مذهبی هستند چون حتی حاضر نشدند نظرشان را درباره ایده ام بگویندتا مبادا مرتکب گناه کبیره شده باشنداین لینک فقط 8 امتیاز داشت جای تاسف دارد که بعد از این همه بلا که بر سرمان آوردند هنو ز هم به حرفهایشان اعتقاد راسخ داریم باید گریست به حال مردم ایران (این هم آدرس اصل مطلب (http://balatarin.com/permlink/2010/11/18/2260864

سوال دیگر این است که آیا تا کنون شنیده یا خوانده ایم که هر چیز خوبی بدون زحمت و تلاش

بدست آید جواب این سوال هم خیر است بنابراین برای بدست آوردن آنچه که حق خود میدانیم باید

خون تازه ای را در رگهایمان به جریان بیاندازیم و محکم واستوار گامی بلند برداریم برای بدست

آوردن آنچه که ما دموکراسیش مینامیم وبسازیم ایران را برای خود وآیندگانمان حتی با خشت جان

خویش تا نامی نیک و سربلند از نسل خویش به جا بگذاریم مبادا آیندگان بر ما لعنت فرستند بیائید

دستها ی یکدیگر را به گرمی بفشاریم وهمه با هم یکصدا و هماهنگ فقط یک چیز را فریاد بزنیم

استقلال آزادی جمهوری ایرانی ، جمهوریی که در زیر پرچمش تمام ملت ایران از هر قوم و مذهبی

آزادانه زندگی کند به امید روزی که رئیس جمهور ایران یک فرد کرد ، لر، بلوچ ، ترک، بهائی

،ارمنی ،سنی و ... باشد واین افراد توسط همین مردم آنهم به خاطر توانائیهایشان انتخاب شده

باشند .به امید دیدن آنروز زنده خواهم ماند.

هیچ نظری موجود نیست: