۱۳۸۹ آبان ۲۷, پنجشنبه

زندگی نامه محمود احمدی نژاد

چون مموتی از دیگر برادرانش زیباتر بود، برادران نابکار به او حسادت ورزیدند و او را به چاه فاضلاب قم انداختند، کاهنان حوزه علمیه قم او را پیدا کرده و او اکنون عزیز ایران است و نام مصری او ریدامون است.

هیچ نظری موجود نیست: