۱۳۸۸ آبان ۲۱, پنجشنبه

آیا خامنه ای باید از سوی دادگاه بین المللی تحت تعقیب قرار گیرد؟

در چند ماه اخیر خیلیها این در خواست رو داشتند که خ.ر باید مجرم شناخته بشه ومورد پیگرد قانونی قرار بگیره درخواستها وفراخوانهای زیادی هم در اینترنت صورت گرفت، اما آیا این کار درستی هست یا نه؟
در مورد اینکه خ.ر باید محاکمه شود هیچچ شکی نیست وآرزوی قلبی همه ایرانیان درد کشیده وخیلی از مردم کشورهای دیگر است . خود من بی صبرانه منتظر آنروز هستم که این جانی به دست مردم محاکمه شود.
اما مورد پیگرد قرار دادن ومجرم شناختن خامنه ای از سوی دادگاه بین المللی را در حال حاضر کار درستی نمیدانم و برای این نظرم دلیل خوبی دارم چرا که در شرایط فعلی صاحب بالاترین قدرت در ایران است و در این شرایط اگر از طرف دادگاه بین المللی مجرم شناخته شود هیچ راهی برای گریز به کشورهای دیگر در صورت سقوط جمهوری اسلامی نخواهد داشت بنابراین نهایت تلاش خود را برای ماندن بر سر قدرت خواهد کرد . تلاش یک دیکتاتور برای ماندن بر سر قدرت مساویست با کشتار بیرحمانه مردم به بند کشیدن هر کسی که فکر کند مخالف است موسوی و کروبی هم برایش فرق نمیکند در یک کلام بگویم یک چیزی میشود مثل صدام حسین که به دامادش هم رحم نکرد. لذا دوستان من وهمراهان عزیزم انجام هر کاری زمان ووقت مناسب خود را میخواهد با انجام کارهای بی موقع موجبات نابودی کشور وکشته شدن هموطنانتان را فراهم نکنید . اگر من در شرایطی قرار گیرم که خ .ر در حال فرار از چنگ قانون باشد ومن میتوانم او را دستگیر کنم اما اگر دستگیرش کنم یک هموطنم را از دست میدهم اگر فرار کند آن هموطن جانش نجات پیدا میکند در چنین شرایطی بنده میگذارم فرار کند تا جان هموطنم را نجات داده باشم اما دست از تعقبش بر نمیدارم تا در فرصتی که زمان در اختیارم میگذارد دستگیرش کنم . شما کدام گزینه را انتخاب میکنید؟

هیچ نظری موجود نیست: