۱۳۸۸ آبان ۲۰, چهارشنبه

حذف بخشی از تاریخ از کتب درسی وروحانی وسپاهی کردن مدارس ! چه باید کرد؟

دیروز شنیدم که دولت جمهوری اسلامی در راستای آنچه که حفظ نظام میخواند قصد دارد بخشی از تاریخ را که مربوط به پادشاهان دوران قدیم ایران است از کتب درسی حذف نماید که یک شبیخون به هویت ایرانیان است که همیشه به تاریخ خود بالیده اند همینطور شنیدم که قرار است فضای مدارس را با فرستادن روحانیان ونیروهای سپاهی به مدارس به شکلی پادگانی درآورند تا دانش آموزان را با شدت بیشتری تحت کنترل داشته باشند اما هدف مهمتری که رژیم از اعزام سپاهیان به مدارس دنبال میکند تحت کنترل گرفتن اخلاق ،رفتار وگفتار دانش اموزان است تا از این طریق به طرز فکر کل افراد خانواده دانش آموزان پی ببرند و ازاین طریق با شناسایی مخالفین رژیم در خفا آنها را سرکوب نماید طرح هدفمند کردن یارانه ها هم میتواند کمک زیادی به این سرکوب بکند چون دولت با شناسایی خانواده های مخالف رژیم آنها را از دریافت یارانه محروم کرده وتحت فشار قرار دهد .
اما راه چاره چیست؟ به نظر من باید مردم با اولین حرکت دولت ازخود عکس العمل نشان دهند تا دولت از اجرای بندهای بعدی این نقشه شوم حداقل برای مدتی منصرف شود مثلا در اولین گام برای برخورد همگانی با این طرحها با یک اقدام هماهنگ دانش آموزان از رفتن به مدرسه خودداری کنند این اقدام باید به شکلی انجام شود که خود دانش آموزان این تصمیم را بگیرند نه به دستور پدر ومادرانشان به این ترتیب احتمال اینکه تعداد زیادی از دانش آموزان خانواده هایی که بارژیم همراه هستند به این حرکت بپیوندند زیاد است البته این یک پیشنهاد است وحتما راههای دیگری هم برای مقابله با این تصمیم رژیم وجود دارد که کابران عزیز میخواهم به دلیل اهمیت این موضوع پیشنهادات خود را در بخش نظرات قرار دهند تا مورد استفاده همگان قرار گیرد.

هیچ نظری موجود نیست: