۱۳۹۰ آذر ۱۲, شنبه

ایام محرم فرصتی طلایی بود برای جنبش سبز تا قدرت خود را به رخ حاکمیت بکشد

ایام محرم فرصت خوبی بود برای جنبش مردمی ایران تا قدرت خود را به رخ حاکمیت بکشد که از دست رفت میتوانستیم با یک برنامه ریزی و اطلاع رسانی به موقع بعضی از روزها از حامیان جنبش سبز بخواهیم به حسینیه ها نروند و تمامی مجالس را تحریم کنند به این ترتیب لااقل آن دسته از مردم که حامی رژیم هستند به چشم خود میدیدند که تبلیغات رژیم مانند طبل توخالیست چون مراسم محرم در تمام شهرها و کوی برزن ها برگزار میشود نمی توانستند از جای دیگر آدم بیاورند فلذا این حرکت ضربه سختی بر پیکره نظام ولایت وقیح میزد که آن را از دست دادیم بنده در کل به هیچ وجه موافق این مراسم نیستم اما از آنجا که مردم اصرار به برگزاری این مراسم دارند و از طرفی هر کسی آزاد است هر اندیشه ای که میخواهد داشته باشد به کسانیکه در این نوع مراسم شرکت میکنند هم احترام میگذارم و هرگز نفرتی از آنها ندارم و حتی گاهی وقتی با دوستی همراه هستم و از من میخواهد که به یکی از این مراسم ها برویم همراهش میشوم اما سعی میکنم او را آگاه سازم که این مراسم فقط برای سرکیسه کردن مردم و سرگرم نمودن آنهاست و هیچ ارتباطی با اسلام ندارد . به عنوان نمونه عرض کنم که یکی از هیئتهای شهر یزد که هر سال به خاطر مداح آنچنانیش اول میشد امسال همان مداح برای خواندن در آن هیئت تقاضای 20 میلیون تومان نموده است تا 15 میلیون هم راضی شدند به او بدهند اما او نیامد و فقط 20 میلیون را میخواست همه میدانید که در تمام محلات همین روال جریان دارد اگر عملی برای رضای خدا انجام شود هرگز در راه انجام آن مسائل مالی مطرح نمیشود.

به هر حال ایام محرم فرصت بسیار مناسبی بود تا یاران جنبش مردمی ایران یکدیگر را بشناسند و تمرینی کرده باشند برای شانزدهم آذر ماه که این فرصت طلایی به لطف فراخوان دهندگان از دست رفت آنهایی که فراخوان میدهند باید حواسشان باشد و چنین فرصتهای طلایی را به سادگی از دست ندهند شاید هم به عمد از دست دادند؟! ما که در بازی سیاست بازان نیستیم که ...

هرگز یادم نمیرود فرصت طلایی را که ملت ایران برای سرنگونی این رژیم در دست داشت عاشورای 88 را میگویم همان روز گفتیم و فریاد زدیم شما را به خدا بگذارید مردم در خیابان بمانند کسی توجهی نکرد چرا که نمیخواستند جمهوری اسلامی سقوط کند هنوز هم نمیخواهند دلشان را به اصلاحات خوش کرده اند حال چه چیزی میخواهند اصلاح کنند من نمیدانم فقط این را میدانم که اگر این رژیم را بخواهیم اصلاح هم بکنیم نیست و نابود میشود چون انسانهای خوب همه یا مرده اند یا در زندانها و سیاهچالهای رژیمند و یک مشت لات و دزد سر گردنه شده اند ولی و وصی مردم کاش این کسانی که میخواهند اصلاحات کنند

توضیح میدادند که کجای نظام را میخواهند اصلاح کنند . من همینقدر میدانم گروهائیکه اصرار به اصلاح این نظام دارند به دنبال آن هستند که موقعیت خودشان را از دست ندهند آنها به خوبی میدانند که اگر رژیم تغییر کند کسی به آنها محلی نخواهد گذاشت حتی اگر یک حکومت صد در صد دمکراتیک هم بر سر کار بیاید و این مردم باشند که باید انتخاب کنند از چهره و نام این افراد تنشان به لرزه میافتد و هرگز این اشخاص ره به جایی نخواهند برد حتی اگر قصد خدمت هم داشته باشند شوخی نیست سی و چند سال ملتی را به گروگان گرفتن شوخی نیست سی و چند سال سلاخی کردن فرزندان این ملت و سلب تمام آزادیهای مشروع ، اگر این ملت زخم دیده شما را نکشند و به تیر برقهای محلات آویزان نکنند بروید و شکر گزار این ملت نجیب باشید خجالت بکشید از اینکه بخواهید هنوز هم در این مملکت به دنبال پست و مقام باشید .

هیچ نظری موجود نیست: