۱۳۸۹ دی ۱, چهارشنبه

پیروزی در انتخابات با کمک دعانویسان ورمالان!

برخى کانديدان خواسته اند به کمک تعويذ وارد پارلمان شوند
کابل (پژواک،٧میزان٨٩): ٨٣ تن از نامزدان ولسى جرگه (مجلس شورای ملی) در جريان دوره کمپاين،(دوره تبلیغات انتخاباتی) نزد يک ملا(دعا نویس) در شهرکابل مراجعه نموده و در بدل پرداخت پول، از وى طلب تعویذ براى پیروزی در انتخابات شده اند.اين ملا که در تايمنى واټ شهرکابل سکونت دارد، درحاليکه از ذکر نامش در گزارش ابا ورزيد، به آژانس خبرى پژواک گفت که از ميان نامزدان، ١٤تن آنها از طبقۀ اناث (خانمها) و متباقى مردان بودند، که معمولاً در انتهای روز بعد ازشام (غروب) نزد وى مراجعه مى کردند.اين ملا گفت ٨٣ نامزدى که نزد او مراجعه کرده اند، بيشتر شان نامزدان شهر کابل بوده و تعدادى از آنها حتا تا سه مرتبه نيز به اين منظور نزد وى مراجعه نموده اند.اين ملا درحاليکه از کدام (هیچ) نامزد مشخصی نام نبرد؛ ليکن گفت که اين نامزدان فقط به اين منظور نزد وى مراجعه مى کردند، که او با استفاده ازعلم رياضى و روحانيت خويش، آنها را اولاً معلومات (مطلع سازد) دهد که آيا آنها در کارزار انتخاباتى، برنده خواهند شد يا خير؟ و ثانياً هم اگر بتواند، آنها را در راه رسيدن به کاميابى کمک نمايد.
اين ملا همچنان افزود که او در منزل خود، روزانه بين چهار تا پنجصد نفر(چهارصد، پانصد نفر) مراجعين دارد که بيشترشان را زنان تشکيل مى دهند؛ البته به گفتۀ او نامزدانى که نزد وى مراجعه نموده اند، هرکدام نسبت به شخصيت روحانى او عقيده مند هستند.(اعتقاد راسخ دارند)
در همين حال، يک ملاى ديگر کابل که در ناحيۀ چهارم اين شهر سکونت دارد، به رؤيت کتابچۀ(دفترچه یادداشت) ملاقات هاى روزانۀ مراجعين خود، به پژواک گفت که ٩٢٨ نامزد ولسى جرگه (مجلس شورای ملی)از سراسر افغانستان، در جريان کمپاين،(دوره تبلیغات انتخاباتی) نزد وى مراجعه کرده اند و او براى ١٠٨ تن آنها در بدل پول، (درعوض پول ) تعويذ کاميابى(دعا برای پیروزی) داده است.
اين ملا، چهل سال دارد و به اين دليل که نمى خواهد در بين جامعه سياسى- حکومتى کابل اشتهار پيداکند، از آوردن نامش در گزارش معذرت خواست و اما به پژواک گفت که او تنها از يک نامزد ولسى جرگه کابل که از طبقۀ اناث است، ١٣هزار دلار گرفته است.
ادعاى اين دو ملا، در مورد شمارى از نامزدان ولسى جرگه، که خواهان تعویذ براى کاميابى شان از آنها شده اند؛ درحالى صورت ميگيرد که برخى ديگر از نامزدان در دورۀ کمپاين، تصاوير شخصيت هاى مذهبى و روحانى کشور را در کنار پوسترهاى خويش چاپ نموده بودند.
يکى از اين پوسترها که مربوط کمپاين آقای زلمى توفان يکى از قوماندانان (فرمانده نظامی) برجستۀ اتحاداسلامى درغرب کابل مى شد،که عکس يک شخصيت روحانى ولايت کندهار(قندهار) به اسم "مرچ آغا" (مرچ = فلفل ) را در پوسترتبلیغاتی خود جا داده بود.
دراين پوستر، مرچ آغا درحاليکه پيراهن و تنبان (شلوار) سفيدرنگ به تن دارد، روى جاى نماز نشسته، دستانش درحالت دعا بالا است و چنين وا نمود مى کند که او درحال نيايش است.
وقتى اززلمى توفان پرسيده شد که او با مرچ آغا چه پيوندی دارد و چرا عکس او را در پوسترهاى تبليغاتى خود جاداده بود؟ او پاسخش را به پژواک با اين بيت آغازکرد: "هرچند که اسکندر زمانى- بى پير زمانه مرو به خرابات!"
توفان سخنانش را ادامه داده گفت که خانۀ ملت، خرابات نيست؛ اما به باوراو خرابات کسيست که دست يتيم، بيوه و افتادگان را بگيرد و به داد مظلومان برسد.
توفان گفت: "مرچ آغا پير کاکه(در کل به مرادی گفته میشود که مریدان زیادی داشته باشد) است، مه (من) دعاى اوره (اورا) گرفته تا اينجه (اینجا) رسيديم."
توفان افزود که او صرف از دعاى مرچ آغا استفاده کرده، نه از قدرت مذهبى وى.
توفان اين را هم گفت که او از پول شخصى خود براى مرچ آغا در ساحه (منطقه) کمپنى شهرکابل، به مساحت نيم جريب زمين، يک دربند حويلى (یک باب منزل) با يک مهمانخانۀ مجهز اعمار نموده است.( بنا نموده است)
اينکه ملاها و اشخاص روحانى در شهر کابل، براى مراجعين شان چه وعده هایی ميدهند و تاچه حد درعملى شدن وعده هاى خويش استطاعت دارند، دراين زمينه نظريات متفاوت وجود دارد.
فهيم کوهدامنى نامزد ولسى جرگه از شهرکابل، که قبلاً گردانندگى برنامۀ "بیا و ببین" مربوط تلويزيون امروز را به عهده داشت، به پژواک گفت که بالاى قشرروحانى و مذهبى جامعه، انتقاد دارد که چرا آنها تا هنوز فرق ميان ملا، جادوگر، فالبين و رمال را نکرده اند.
کوهدامنى افزود: "اين جاى تاثراست که در جامعۀ ما جادوگر، فالبين و رمال به نام ملا نامبرده مى شوند."
کوهدامنى از تجارب خود در برنامۀ بيا و ببين گفت که مردم در شهر کابل، بيشتر بخاطر بازجويى بخت(گشودن بخت)، رد درد اعضای وجود، شناسايى و رديابى گمشده هاى فاميل، وصلت دختر و پسر، و شمارى از نامزدها حتا به خاطر کاميابى خويش در انتخابات، نزد ملا و فالبين مراجعه مى کنند.
روبينا جلالى يک نامزد ديگر ولسى جرگه از شهرکابل، گفت که او به زيارت و نذرعقيده دارد و از همين خاطر در دوران کمپاین، هر چهارشنبه به زيارت "ابوالفضل" در مرادخوانى شهر کابل رفته و دعا نموده تا خداوند او را به روى "ابوالفضل"، در بين مردم خجل نسازد.
جلالى افزود که در وجود ملا، قطعاً اين توانايى موجود نيست تا يک نامزد ولسی جرگه را در سيت (صندلی) پارلمان به کامیابی برساند.
روبينا گفت: "اگه ملا اینقدر قدرت داشته باشه، پس چرا خودشه وکیل پارلمان نمیسازه."
زمانى که پژواک، اين موضوع را با خانم شکريه بارکزى نامزد ديگر ولسى جرگه از شهرکابل شريک (مطرح) ساخت، او گفت: "اصلاً به قضاوت هاى فردى باور ندارم."
به گفتۀ بارکزى او درخلال دورۀ کمپاين، چند بارهم ختم کرده و هم استخاره؛ مگر نه به مقصد کاميابى براى رسيدن به سيت پارلمان.
بارکزى افزود: "من به جادو و سحرعقیده ندارم و فقط برای سعادت مردم خود استخاره کردم."
کارشناسان دين، موضوع فالبينى و تعويذنويسى را در دایره دين اسلام، مردود دانسته مى گويند که اسلام، دين خرافات و فالبينى نيست.
داکتر سيدابوبکر متقى دارای دکترای حقوق مقايسوى (دکترای حقوق عامه وبین الملل)، که مؤلف ٢٢مجلد کتب در خصوص مسايل حقوق مقايسوى مى باشد، به پژواک گفت که فالبينى و تعويذ نويسى، عمل شیطان بوده و تعويذدهنده و تعويذگيرنده هردو گنهکاراند.
متقى گفت: "کلیدهای غیب نزد خداوند(ج) است و غیر از او کس دیگری نمیداند."
متقی افزود که حضرت محمد (ص) مى فرمايد: "کسیکه تعویذ می دهد و کسیکه پيش تعويذنويس ميرود، ميترسم که جاى آنها دوزخ باشد."
متقی، بار این همه خرافات را که گويا شمارى از نامزدان ولسى جرگه، به منظور کاميابى خويش در کارزار انتخاباتى، نزد تعويذ نويسان مراجعه نموده اند؛ به شانۀ (گردن)حکومت کنونى افغانستان انداخته و گفت: که هرگاه در يک ملک، نظام اسلامى به صورت درست تطبيق شود، ديگر تعويذنويس را نميتوان پيدا کرد.
(یادداشت: مطلب فوق برگرفته از روزنامه پژواک چاپ کابل میباشد که اینجانب با توجه به نوع نوشتار این مطلب برای که به زبان دری میباشد و فهم بعضی از لغات از نظر معنی برای فارسی زبان ایران مشکل بوده لذا با اجازه ناشرکل مطلب را در وبلاگم منتشرنمودم وبعد از تحقیق وبررسی معنای بعضی کلمات را در مقابلشان نوشته وبعضی دیگر را تغییر دادم باشد تا از این طریق فارسی زبانان ایرانی هم با زبان دری به آشنایی بیشتری دست یابند.)

هیچ نظری موجود نیست: