۱۳۹۱ اسفند ۶, یکشنبه

چرا مصاحبه احمدی نژاد قطع شد؟


پاسخ این سوال در سوالیست که مجری  همیشگی مصاحبه های احمدی نژاد از وی پرسید سوالی که به نظر حاکمیت میتواند بسیار خطر ناک باشد در سی سال گذشته برای ما ثابت شده است که رژیم ج اسلامی هیچگونه اتحاد و همدلی را در بین مردم  به زعم خودش چه از نوع خوبش و چه از نوع بدش  را تحمل نمیکند سوالی که مجری از احمدی نژاد پرسید این بود : آیا به نظر شما مردم نباید خودشان برای مبارزه با احتکار و گرانی دست به اقداماتی بزنند به طور مثال  ما  امسال در منزلمان تصمیم گرفته ایم که در روزهای نوروز آجیل از هیچ نوعش را نخریم ( کلا منظور مصاحبه کننده این بود که آیا بهتر نیست که مردم مثلا برای مبارزه با  گرانی برنج از خرید برنج به صورت متحد و با هم خودداری کنند تا قیمت برنج  پائین بیاید ) احمدی نژاد در پاسخ به این سوال  ابتدا به شوخی به مجری برنامه گفت  که راستش ما هم امسال میخواستیم آجیل نخریم و بیائیم منزل شما و در ادامه انجام چنین اقدامی را از طرف مردم کار خوبی دانست البته او در مقابل دوربین چنین اظهار نظری کرد اما قلبن هرگز با چنین اقداماتی موافق نیست درکل هر اقدامی که نتیجه آن باعث اتحاد و همدلی بین مردم باشد از نظر جمهوری اسلامی مردود است حتی اگر شروع آن اقدام به سود حاکمیت باشد  . بنابراین بنده با اطمینان کامل میگویم که قطع شدن مصاحبه احمدی نژاد دلیلش فقط همین سوال و ترس از مطرح شدن سوالهای بیشتر در همین زمینه بود مطمئن باشید بعد از قطع پخش مستقیم برنامه مجری سوال کننده به شدت به خاطر مطرح نمودن این سوال توبیخ شده است و توبیخات بیشتری هم خواهد شد تا مایه عبرت دیگر همکارانش شود .
اینجا مملکت امام زمان است در اینجا مردم فقط میتوانند برای خواندن دعای کمیل وتوسل و زیارت عاشورا و یا برای زدن بر سرو سینه اشان  گرد هم بیایند و در آنجا هم گوششان به حرفهای  آخوند و مداح نوکر رژیم باشد در این مملکت امام زمان مردم میتوانند در نماز جمعه و اعیاد مسلمین گرد هم بیایند و باز هم گوشها و چشمهایشان به دهان سخنران باشد و به دستور او خم و راست شوند و عبادت الله جنایتکارشان را بکنند من مانده ام در کار این مردم که چرا از خود نمیپرسند مگر خدای محمد با خدای دیگر پیامبران فرقی داشته که به آنها اجازه قتل و غارت مردم را نداد و تمام این مجوزها را محمد ابن عبد الله داده بود  آخر حماقت و نادانی هم اندازه ای دارد اگر مردمان 100 سال پیش این چیزها را نمیفهمیدند خوب برای این بود که 85 درصد جامعه بیسواد بودند اما حالا که نسبت بیسوادها به باسوادها دقیقا برعکس شده است چرا مردم سرشان را از زیر برف در نمیآورند تا حقایق را ببینند.

هیچ نظری موجود نیست: