۱۳۹۲ مرداد ۳, پنجشنبه

آمریکا بد است اما مدرک گرفتن از دانشگاه آمریکایی مایه افتخار وآبروداریستسردمداران رژیم اسلامی ایران به موازات  فریادهای مرگ بر آمریکا و سیاستهای ستیزه جویانه اشان نسبت  به کشورهای غربی راست یا دروغ به مدارک  تحصیلی خود که در این کشورها حاصل کرده بودند نازیده اند و از این طریق برای خود آبرویی دست و پا کرده اند که مثلا فلانی مدرک دکتر از فلان دانشگاه آمریکا را دارد  و همواره برای اثبات این مدعا مدارکی را رو کرده اند ( البته اگر مدرکی داشتند) سوال بنده از این آقایان این است که جنابان دکتر، فیلسوف، مهندس و ... اگر آمریکا و غرب بد است و باید مرگ بر آمریکا گفت  پس چرا به مدرکش مینازید جناب آقای روحانی شما که در سنین جوانی که میتوانستید خیلی از بهتر از هر وقت دیگری  درس بخوانید چرا نخواندید البته ابن به خودتان مربوط است حتی مدرک گرفتنتان در سنین بالا از دانشگاه آمریکایی هم به خودتان مربوط میشود ولی وقتی شما این امکان را از طریق  اموال ملت ایران بدست میآورید آنوقت به تک تک مردم ایران مربوط میشود خصوصن وقتی از مدرکتان برای  جا کردن خود در دل ملت استفاده میکنید آنوقت خیلی بیشتر به مردم مربوط میشود  من که آخرش نفهمیدم این رشته ای که شما در آن مدرک گرفتید چه کارایی دارد  چیزی تولید میکند؟ چرخ صنعتی را میچرخاند؟ بیماری را از مرگ نجات میدهد ؟ و... یا خیر فقط برای گول زدن مردم مورد استفاده قرار میگیرد خودتان بهتر از هر کسی میدانید که دین خصوصن دینی که شما مبلغش هستید فقط و فقط برای گول زدن مردم و سواری گرفتن از مردم  سرهم شده است فلذا جناب آقای روحانی اگر مدتی را در آمریکا گذرانده اید و به واسطه این حضور در آن کشور افکار پوچ را از مغزتان به دور ریخته اید کافی نیست باید یک بار برای همیشه پرونده سواری گرفتن از ملت را در این کشور ببندید نام خود را در تاریخ جاودانه کنید کاری کنید تا در فردایی نه چندان دور همان دانشگاهی که شما از آن مدرک گرفته اید با افتخار مجسمه شما را به عنوان ناجی ملت ایران و چه بسا جهان در ورودی دانشگاه نصب نماید و به جای شما آنها به این افتخار کنند که چنین شخصی در دانشگاه ما مدرک گرفته است کاری کنید تا در هر شهر ایران نام دانشگاهی را به نام شما نامگذاری کنند و اینگونه خود را جاودانه کنید با حرفهای تو خالی نمیتوان کاری از پیش برد امروز ملت ایران با اکثریت آرا به شما رای داده است مطمئن باشید اگر کسی با برنامه های شما مخالفت کند ملت ایران پشت شما خواهد ایستاد آنها به شما رای داده اند امیدوارم به مردم ثابت کنید که اشتباه نکرده اند  هر جند که چشمم آب نمی خورد  که کسی که در دامن این نظام بزرگ شده برای مردم و کشورش قدم مثبتی بردارد .

هیچ نظری موجود نیست: