۱۳۹۲ فروردین ۱۹, دوشنبه

به قرآن راست میگم!! به اابوالفضل به حضرت عباس به امام زمان به فلان و به بهمان ...من به کدام نا مقدس مقدس شده  سوگند بخورم تا شما باور کنید هیچکدام اینها مقدس نیستند ما دین را تقدس را اعتقادمان را به ارث برده ایم ما مسلمان یا مسیحی یا زرتشتی نیستم چون ما ناخواسته در خانواده ای به دنیا آمده ایم که از اتفاق به دینی یا مذهبی معتقد هستند که از اتفاق آنها هم بر همین منوال به آن دین یا مذهب معتقدند بسیار کم یافت میشوند کسانیکه در مورد دین یا مذهب خود تحقیقی کامل انجام داده باشند حسین برای خیلی ها مقدس است حتی از قرآن هم مقدس تر اما چرا چه مقدار او را میشناسید چه مقدار قرآنی را میشناسید که حسین را بر اساس ان شناخته اید کما اینکه هیچ جای قرآن نامی از او برده نشده است البته این درست است که نباید هم نامی از او برده میشد اما در مورد امام زمان قضیه کاملا متفاوت است کسیکه قرار است در دنیا باعث یک اتفاق بزرگ شود دنیا را نجات دهد و مردم را به سر منزل مقصود برساند ظالمین جهان را از بین ببرد و مظلومین را آنگونه که در باره او میگویند دادشان را بستاند این اتفاقی بزرگتر از آمدن شخصی به نام محمد ابن عبدالله  است چرا که او در زمان حیاط خود و به زعم طرفداران و معتقدینش فقط توانست نقاطی از جهان را تحت پرچم دین اسلام در آورد پس امام زمان کاری بسیار عظیم تر از او انجام خواهد داد آیا این سوال برای شما پیش نمی آید که چرا نام کسیکه قرار است چنین تحول عظیمی را باعث شود در قرآن نیامده و حتی اشاره ای هم به او نشده است !!
بگذریم از این بحث اما آنچه مسلم است بسیاری از ما به دینی معتقدیم آیا تا کنون از خود پرسیده اید که چرا مسلمانید یا چرا مسیحی یا یهودی هستید در اینجا به نکته ای اشاره میکنم و آن اینکه اگر شما دین را به ارث برده اید به هیچ وجه شما دینتان آنی نیست که فکر میکنید آنچه به آن معتقدید بخشی از عادت شماست نه اعتقادتان چون ایمان آوردن و باور داشتن به دینی مستلزم تحقیق در مورد آن دین است بنابراین عزیزان اگر میخواهید حقایق دینی را بفهمید خصوصا روی صحبتم با مسلمانان است  که قرآن را بدون وضو در دست نمیگیرید وقتی قرآن را میخوانید به آن به عنوان کلام خدا نگاه میکنید برای همین است که متوجه ضعفها و خزعبلاتی که اگر کسی آنها را به فارسی به شما بگوید ساعتها به آن میخندید نمی شوید چون قبل از خواندن قرآن مهر تقدس و بی عیب و ایراد بودن را در دلتان بر این کتاب زده اید بنابراین اگر دروغی یا حرف بیخودی در آن باشد آنرا نمی بینید با این مقدمه از شما که طالب فهم حقیقت هستید میخواهم قرآن را مانند کتابهای دیگر بخوانید به آن زمانی با تقدس نگاه کنید که بعد از خواندن به این باور برسید خودتان را کافری تصور کنید که میخواهد مثلا مسلمان شود قرآن را با ترجمه اش بخوانید در حین خواندن این احتمال را در نظر بگیرید  کسیکه قرآن را به عنوان کلام خدا به مردم معرفی کرد مجبور بود مقداری هم حرفهای خوب در آن بنویسد تا برای ذهن مردم قابل باور باشد پس نمیتوان گفت تمام قرآن غلط است آنچه ما از کلامی به نام کلام خدا توقع داریم این است که کلام خدا باید بدون چون و چرا بدون عیب و ایراد باشد یعنی ذهن من آدمی نتواند عیبی بر آن وارد بداند  به طور مثال از آیه 24 سوره نساء تا ده آیه بعد را بخوانید با معنای فارسی آن و آنوقت ببینید آیا عقل منطق شما میپذیرد که این آیات را کلام خدا بداند مثلا در یکی از همین آیات زن را غنیمت جنگی میداند که فکر نمیکنم احمق ترین انسانها این را کلام خدایی بدانند که خود را رحمان و رحیم معرفی میکند و خود را نجات دهنده زنها از زنده به گور شدن و ایجاد برابری بین انسانها معرفی میکند در آیه ای دیگر به برده میگوید اگر میخواهی همسری اختیار کنی و نمیتوانی زن آزاد مسلمان را بگیری با کنیزی به اجازه صاحبش ازدواج کن ( یادتان باشد در اسلام صاحب کنیز میتواند با کنیزش همبستر شود آنوقت این غلام نزد صاحب کنیز برود و ازاو بخواهد اجازه دهد با زنیکه او گاه و بیگاه با او همبستر میشود ازدواج کند) در ادامه آیه میگوید این در صورتیست که توی غلام یا همان برده نتوانی بر غریضه جنسی خود کنترل داشته باشی ولی اگر میتوانی کنترلش کنی بهتر است صبر کنی که خدا برای تو ثواب خواهد داد.
اول اینکه این آیات برده داری را برای مسلمانان جائز میداند که خود این سوالیست که چرا ؟ چرا انسانی مجاز است صاحب انسان دیگری باشد پس برابری کجاست؟ دوم اینکه چرا قران به بعضی میگوید تا چند تا زن هم که بگیرید ثواب میبرید اما به این غلام  مادر مرده میگوید اگر همان یکی را هم نگیری ثواب بسیار میبری آیا باور دارید که چنین سخنانی را خدایتان گفته باشد.
به هر حال قرآن را بدون در نظر گرفتن تقدسی برای آن بخوانید و اگر خودتان به این باور رسیدید که قرآن درست میگوید آنوقت مسلمان هستید نکته دیگری که قابل ذکر میدانم این است که اگر قرآن کلام خداست و برای مردم فرستاده شده باید برای همه قابل فهم باشد که اگر نباشد پس این کلام خدا نیست یا آنکه برای انسانها نیست بنابراین شما برای فهم قرآن نیاز به هیچ آخوندی ندارید فقثط ترجمه کلمه به کلمه قرآن برای فهم آن کافیست هرگز به تفسیرهای دروغ رجوع نکنید چون با همین تفسیهای دروغین 1400 سال مردم را گول زدند و به مردم دینی دروغین با پیامبری دروغین را تحمیل کردند وقتی شما به این باور رسیدید که قران تقدسی ندارد آنوقت خود به خود تقدسهایی را که برای  آن کسانیکه به نامشان قسم میخورید از ذهن خود پاک خواهید کرد بیائید تا دیر نشده و مانند من که امروز از خودم خجالت میکشم که چرا 40 سال این دروغها و دغلها را باور کردم چرا سالها از عمر عزیزم صرف خواندن قرآن در حوزه کردم چشمها را باید شست و طوری دیگر باید دید.

هیچ نظری موجود نیست: