۱۳۹۱ اسفند ۱۷, پنجشنبه

موشکافی ادعای اخیر احمدی نژاد: باور دارم که چاوز با امام زمان و مسیح ظهور خواهد کرد !!


باز هم احمدی نژاد بسیار ظریفانه سعی کرد ادعا های قبلی خود را تکرار کند و به اندک طرفداران چاوز هم بگوید: بزک نمیر بهار میاد کمبزه با خیار میاد ، چرا که خود احمدی نژاد به خوبی میداند که امام زمان و دیگر خزعبلاتی که در باره ظهورش گفته میشود همه دروغی بیش نیست بنابراین وقتی امام زمانی طلوع نکند هوگو چاوز هم طلوع نخواهد کرد از این جهت ایشان  هر چند که باز هم وعده سرخرمن میدهند اما در دروغشان حقایقی نهفته است که خود کاملا به آن واقف است او  به خوبی میداند که امام زمان یک افسانه است ساخته ذهن بیمار مشتی آخوند که قصدشان از ساخته و پرداخته کردن این داستان همان سواری گرفتن از مردم است  البته حقیقت دیگری که در این سخن ایشان نهفته باز میگردد به کسانیکه به شدت به امام زمان و ظهورش اعتقاد راسخ دارند وی بیان این جمله که چاوز با امام زمان ومسیح ظهور خواهد کرد با یک تیر چند نشان میزند اولا تاکیدی دارد بر ماجرای هاله نور وادعای ارتباط با با امام زمان و از طرفی برای آنکه پیامش  جهانی تر باشد و مسیحیان را نیز دلخوش کرده باشد و به نوعی به آنها بگوید که به ظهور مجدد عیسی مسیح معتقد است از ظهور مسیح نیز سخن میگوید و اما گقرار دادن نام هوگو چاوز کنار نام این دو به کسانیکه اصلا به این چیزها اعتقادی ندارند میگوید من هم به این حرفها اعتقادی ندارم که اگر داشتم نمیگفتم هوگو چاوز با آنها ظهور میکند در حالی که هیچگاه نگفته که خمینی با آنها ظهور میکند هوگو چاوز هر مقامی هم داشته باشد برای اینها از خمینی بالاتر نیست پس چرا او را از خمینی هم بالاتر میبرد و میگوید با آنها ظهور خواهد کرد ؟ پاسخ این سوال در اعتقاد نداشتن احمدی نژاد به امام زمان و خزعبلاتی که در باره اش میگویند نهفته است اما از آنجا که احمدی نژاد میخواهد از تمام پتانسیل ها برای حفظ طرفدارانش و جذب طرفداران جدید استفاده کند اینگونه یعنی یک بام و دو هوا سخن میگوید اما او نمیداند که در نهایت نیرنگ و ریا به صداقت راستی خواهد باخت هر چند که آن دروغ را عده ای به دلیل مکرر شنیدن باور کرده باشند  در این سالها بسیار دیده ایم کسانی را که از منتظران خاص  امام زمان بودند اما اکنون به کسانیکه به وجود این شخص اعتقاد دارند میخندند و گاهی هم میگریند که چرا مردمان کشورشان چنین ساده لوحانه این دروغها را باور کرده اند .

۱ نظر:

Nima Ganjfar گفت...

بسیار عالی نوشتی ...