۱۳۹۱ اسفند ۶, یکشنبه

آیا خدای مسلمین خود زنی میکند؟!!


 از یک طرف به ما میگویند خداوند روح خودش را در وجود آدمی دمید این به آن معناست اگر روح ما بخشی از روح خداست پس چرا همین خدا به بخشی از روحش دستور میدهد که بخش دیگری از روحش را از صحنه روزگار نیست و نابود کند یعنی خدا وند خود زنی میکند همه میدانیم که هیچ کس با وجود خودش چنین کاری را نمیکند مگر عده معدودی آن هم انسانها نه خدایی که کامل است از هر لحاظ بی نیاز ، او میتواند با قدرتی که از او برای ما گفته اند همان بخش از انسانها را که به زعم علمای بی علم مفسد فی الاض یا محارب هستند را به راه راست هدایت کند حتی قبل از آنکه آنها دست به اقدامی بزنند که لایق چنین صفاتی شوند چرا این کار را به عهده بخشی دیگر از انسانها میگذارد ایا خودش در انجام وظایفش ناتوان است به طور مثال ما انسانها اگر کسی به ما ظلمی کرده باشد و ما زورمان به او نرسد  لعنت خدا را بر آن شخص میفرستیم اما خداوندی که قادر و تواناست چرا میگوید( تبت یدا ابی لهب و تب  ) یعنی بریده باد دست ابی لهب  !! او از چه کسی میخواهد دست ابی لهب را ببرد و چرا وقتی میگوید بریده باد بریده نمیشود دست آن ابی لهب به زعم پیامبر ملعون این سوره قرآن بیشتر درد دل دل خود محمد ابن عبدالله را نشان میدهد که همانگونه که من و شما اگر زورمان به کسی نرسد آن شخص را لعنت میکنیم  این سوره هم دقیقا چنین معنایی دارد  در این باب بحث بسیار شده است که میتوانید با یک سرچ در اینترنت تمام آن مطالب را ببینید و به قول قرآن یتفکرون کنید تا شاید حقایق تلخی را در مورد دین آبا و اجدادیتان  که به زور سر نیزه مسلمان شدند را بفهمید و تا زمانیکه ما این حقایق را نخواسته باشیم که بفهمیم زندگی ما همین آش و همین کاسه خواهد بود شما در مقابل فرزندانتان مسئولید چشمهای فرزندانتان را به سوی حقیقت باز کنید دین واقعی همه انسانها در همین چند حرف است : کردار نیک گفتار نیک و پندار نیک  منظورم این نیست که زرتشتی باشید اصلا شما همینها را انجام دهید و به درستی به آنها عمل کنید نه نیازی به دعای کمیل دارید و نه نمازو حج و روزه و ...  دیگر دروغهایی را که برای ما باور ساخته اند تا ما در واقع ا ز این سه موردی که نام بردم دور شویم هر چه از اینها دور شویم بیشتر از ذات انسانی خود دور میشویم و به سمت ذات حیوانی نزدیکتر در زندان وکیل آباد 400 نفغر را ظرف 4 ماه دار زدند آیا این عمل توسط کسانی انجام شده که به گفتار نیک رفتار نیک و پندار نیک معتقدند و بدان عمل میکنند یا بر عکس توسط کسانی انجام شده که با دوری از این خصوصیتهای نیکو به حیوانات درنده ای تبدیل شده اند و جالب آنکه میپندارند بهشت هم خواهند رفت !! در پایان فقط میتوانم بگویم کاش جرقه ای میشد و مردم از این خواب  که در آن فرو رفته اند بیدار میشدند ... کاش

هیچ نظری موجود نیست: