۱۳۹۱ دی ۱۴, پنجشنبه

وباز اربعین حسینی آمدوانگار...

  وباز اربعین حسینی آمدوانگار همین 40 روز پیش حسین را کشته اند بروید ای مفت خوران سفره حسین همو که به شما یاد داد به آنچه میخورید به جای خوراک بگوئید غذا که خود حسین غذا به ادارار شتر میگفت همان حسینی که شما را آنقدر پست و زبون میدانست که اجدادتان را مجبور کرد برای شمردن خودشان به جای تن بگویند نفر که خود حسین شتر را با این واحد شماره میکرد همان حسین که باز اجدادتان را وادار کرد به جای آنکه بگویند سگ واق واق میکند بگویند پارس میکند که نام ایران بود در آن روزگار و باز همان حسین که وادارمان کرد بگوئیم شاهنامه آخرش خوش است چرا که آخر شاهنامه پیروزی اعراب و شکست ایرانیان است ای مردم نادان برای چه بر سر و سینه میزنید برای چه خود را برای حسینی جر میدهید که خود را نژاد برتر و شما را پست و زبون میدانست همان حسینی که معتقد بود زنان ایرانی  را باید برای  کنیزی و شب خوابی  و خوش گذرانی استفاده کرد و مردانشان را بعد از عقیم کردن برای بردگی و نوکری اعراب استفاده شوند چرا چشمهایتان را باز نمیکنید تا حقیقت را ببینید آیا از فرزندان خود شرم میکنید که یک عمر به آنها گفتید حسین راه نجات است آیا به این نمی اندیشید که فردا همان فردایی که خیلی وقت است شروع شده فرزندانتان حقیقت را بفهمند و بر شما پدران و مادران کم عقل لعنت بفرستند که چگونه یک عمر زندگیشان را با دروغهایی منبری و آخوندی به تباهی کشاندید در سایه این اعتقادات پوچ به فرزندان خود نگاه کنید آنها همه روان پریش هستند لبخند روی لبانشان نیست در گوشه ای کز میکنند و به دروغهایی که به آنها گفته میشود میاندیشند تا راهی برای پذیرفتن آن دروغها بیابند همان راهی که سالها قبل شما در نوجوانی برای خود یافتید شرم کنید و رحم کنید به فرزندان و جامعه خود و دست بردارید از این خرافه پرستیها به همان خدایی که خالق تمام جهان هستیست سوگند که آن اعرابی که شما به خاطر آنها خودتان را جر میدهید مشتی عیاش و زنباره بودند و قرآن برای آنها پلی بود برای رسیدن به امیال شهوانیشان در همان قرآن آمده است که زنان شوهر دار بر شما حرامند مگر آن زنانی که در جنگ به غنیمت بگیرید !!!! آیا عقل و منطق انسانی شما که هدیه خدادادیست باور میکند که این گفته خداوندی باشد که رحمان و رحیم است ؟ کاملا مشخص است که اگر قرآن را کلام خدا بدانیم این بخش از آیه را نمی توان به خدا نسبت داد چون کلام عربیست توسط کسانیکه قران را مینوشتند برای استفاده شخصی و برای آنکه جوانان آن روزگاتر را برای جنگ ترغیب کنند به قرآن اضافه شده است در جای دیگر میگوید : زنان کشتزار شما هستند پس از هر کجا که مایل بودید به کشتزار خود درآیید !!! چگونه باور میکنید که این جمله را هم خداوند رحمان و رحیم گفته باشد . در همان قرآن آیاتی وجود دارد که میگوید من شمار ا خلق کردم و شما را اشرف مخلوقاتم قرار دادم و به شما عقل و منطق دادم  پس هر چه را میشنوید و میبینید با عقل و منطق خود به آن بیاندیشید و سپس آن را بپذیرید یا رد کنید . اینکه ما قرآنی را که 1400 سال قبل نازل شده بدون چون و چرا همه آیاتش را بپذیریم سرپیچی از فرمان خداست چه بسا کلماتی در قرآن جابجا شده باشد و این اتفاق در زمان خود پیامبر افتاده آنهم توسط نو مسلمانان  شهوتران که با استفاده از همین آیات وقتی شهری را تسخیر میکردند مانند ( مثالی وجود ندارد جز خود همان اعراب متجاوز)  به زنان و دختران شهر فتح شده حمله میکردند و به آنها تجاوز میکردند چون دستور قرآنی داشتند آنها میگفتند چون ما عربیم اگر ما با شما همخوابه شویم شما از وجود ما سود خواهید برد و شما به درجات عالی میرسید و ... دقیقا مانند خود پیامبر که زنان بیشماری داشت و میگفت چون من پیامبر هستم پس هر زنی با من ازدواج کند و همخوابه شود از وجود من به او سود میرسد و بعد از همخوابگی با من او ام المومنین (مادر مومنان) میشود و این مقام بسیار بالائیست برای همین هیچ مومنی نمیتواند با زنانی پیامبر با آنها نزدیک شده ازدواج کند  که اگر چنین کند مانند آن است که با مادر خود ازدواج کرده است  برای همین است که بعد فوت پیامبر همه همسران او تا پایان عمر بیوه ماندند و هیچ کس با آنها ازدواج نکرد آیا منطق شما میپذیرد که خداوند رحمان و رحیم چنین ظلم بزرگی را در حق همسران و همخوابگان پیامبر روا د ارد در اینجا عقل سلیم میگوید  یا خداوند رحمان و رحیم نیست یا عده ای برای شهوترانی از نام خداوند سو استفاده کرده اند

هیچ نظری موجود نیست: