۱۳۹۱ آبان ۱۷, چهارشنبه

به چه جراتی ستارهایمان را چنین پرپر میکنند ؟باید کاری بکنیم بی عرضگی تا کی؟


آیا این نشان دهنده قدرت نهاست یا بی عرضگی ما ، بیائیم مقایسه ای بکنیم دولت ایران قدرتمند تر است یا دولتتهای انگلیس و آمریکا ؟ شاید بارها شنیده باشید که چون فلان پلیس انگلیسی با یک مجرم یا متهم رفتار خصمانه ای داشته خیابانهای شهرهای انگلیس صحنه تظاهرات اعتراضی مردم شده است به نظر من باید پله پله جلو برویم وقتی خبر فوت ستار را میشنویم نباید بنشینیم و فقط سرمان را تکان دهیم باید حاکمیت را وادار کنیم حق را به حق دار برساند در چنین شرایطی تظاهرات ما نباید بر علیه دولت باشد اینطوری مردمی که ضد رژیم نیستند نیز به تظاهرات میپیوندند و همین باعث میشود کم کم بفهمند در مملکت چه خبر است باید  مردم به خیابان بریزند و بر علیه مسئوولین زندان یا آن بازداشتگاهی که ستار در آن بازداشت بوده شعار بدهند و از دولت بخواهند که مقصر را محاکمه کند به این شکل امکان حضور بیشتر مردم در تظاهراتها فراهم میشود چون وقتی یک یا چند بازجو محاکمه شدند دیگر بازجویان نیز جرات نمیکنند با سیاسیون و کلا متهمین چنین رفتاری را داشته باشند به آنچه نوشتم با دقت بیشتری فکر کنید قصد زیاده گوییی هم ندارم فلذا به نظر من بهترین راه برای مبارزه با این رژیم  آن است که ما ابتدا از خود این رژیم بخواهیم تا متخلفین را محاکمه نماید بنابراین چون خود رژیم یک متخلف بزرگ است تمام حامیان متخلف خود را کم کم با دست خود از بین میبرد آنوقت است که ما میتوانیم با یک ضربه کاری خود رژیم را نیز به زباله دان تاریخ بفرستیم  یادمان باشد نباید در ابتدا در تظاهراتها یمان بر علیه رژیم شعار بدهیم  باید طوری وانمود کرد که ما از همین رژیم میخواهیم تا  به داد ما برسد و عدالت را برقرار نماید من میدانم که این نوشته را عمال رژیم نیز میخوانند  به نظر من هیچ اشکالی ندارد که آنها بدانند ما چه برنامه ای داریم  تا وقتی ما شعاری علیه حاکمیت نداده ایم نمیتوانند ما را محکوم نمایند بنابراین ما به کار خود ادامه میدهیم در ابتدای راه میتوانیم از گیر دادن به شهر دار و استاندار رئیس پلیس و .... شروع کنیم  یادمان باشد ایران مال ملت ایران است نه مال دولت ، دولت باید یک مجموعه خدمتگذار مردم باشد نه آنکه مردم مردم خدمتگذار آنها باشند دولت باید پاچه خواری ملت را بکند نه آنکه ملت دست به چنین کاری بزند ابتدای راه باید جایگاه خود را بشناسیم حتی اگر یک کارگر ساده هستیم باید ایمان داشته باشیم که ایران مال ایرانیست نه مال دولتی که ملت انتخابش کرده یا به زور آن بالا نشسته است یادمان باشد که: من از خار سر دیوار آموختم ،، که ناکس،کس نمیگردد از این بالانشینیها... اینها مشتی ناکسند شاید در بینشان باشند کسانیکه که میخواهند به مردم خدمت کنند اما هر چه هستند باید تابع مردم باشند نه آنکه مردم تابع آنها باشند .

هیچ نظری موجود نیست: