۱۳۹۱ آبان ۲۸, یکشنبه

مقدم استاد دانشمند و ...

اینجا هرساله مراسم عزاداری برگزار میشود و استاااااااااااااااااد دانشمند دروغگو ترین آخوند شناخته شده بین مردم و همچنین یک مداح از شهر قم حضورشان را به هم میرسانند در پارچه نوشته نصب شده در محل نوشته اند فقط ورود این دو میهمان یعنی دانشمند و آن مداح اهل بیت الخلا گرامی میداریم یعنی مردمی که به این مراسم میآیند اصلا آدم حساب نشده اند که این جمله را طوری مینوشتند تا مردم هم مورد احترام واقع میشدند اما از نظر این افراد بلانسبت مردم گوسفند هستند .  بانی این مجلس هم یک قناد است که او هم از همان آدمهای کلک روزگار است ظاهرا بانی اوست اما هر ساله تعدادی از سرمایه داران را در مجلس دعوت میکند و با مظلوم نمایی که این مراسم هزینه های هنگفتی بر دوشش گذاشته و یا اینکه به یک سرمایه دار میگوید خدا خیرش دهد فلانی(یک سرمایه دار دیگر شناخته شده را نام میبرد) یک چک داد به مبلغ فلان برای خرج در مراسم امام حسین سال آینده و... خلاصه طرف را شیر میکند تا برای خودنمایی هم شده دست به جیب شود و مبلغی را به او بپردازد خلاصه اینکه کاسبیی راه انداخته برای خودش همونطور که میبینید برای انجام این مراسم کوچه محل عبور و مرور مردم رو هم پوش بستن و در هنگام مراسم به طور کامل راه بسته میشه جالب اینجاست که این کوچه پر است از مطب پزشکان مختلف یعنی یک بیمار که توانایی راه رفتن ندارد و تازه سرکوچه هم جای پارک گیرش نمی آید مجبور است مسیر زیادی را پیاده بیاید توجه داشته باشید بعضی بیماران ده قدم راه رفتن برایشان یک آرزوست که بیماران اینچنینی را اهل خانواده به کول میگیرند و به مقصد میرسانند چرا؟ چون این مراسم امام حسین است!! آیا حسین گفته چنین کاری را بکنند البته که او هم در این زمینه دست کمی از پیروانش نداشته به نظر من حسین دست به شورش بر علیه خلیفه وقت زد که قدرت را بدست آورد و از آنجا که نوه پیامبر بود احساس میکرد اگر خلیفه وقت همه هوادارانش را بکشد او را چون نوه پیامبر است نخواهد کشت از طرفی نظر دیگری هم دارم و آن اینکه زن حسین شهربانو بود دختر پادشاه ایران همه اعضای خانواده اش توسط اعراب کشته شده بودند آیا او فراموش کرده بود نه شهربانو هم یک انسان و یک وطن پرست واقعی بود او از نفوذ خود بر حسین استفاده کرد و با هنوانه گذاشتن زیر بغل حسین او را به قتلگاه فرستاد با 72 عرب دیگر برای یک زن کشتن اینهمه عرب البته که از طرفداران خلیفه نیز در این کارزار کشته شدند کم نیست به نظر من شهربانو از اعراب پاپتی انتقام سختی گرفت البته این نظر من است که به نظرم به حقیقت ماجرا میتواند بسیار نزدیک باشد.


هیچ نظری موجود نیست: