۱۳۹۱ آبان ۲۶, جمعه

شما که بانی مراسمهای عزاداری هستید آیا تا به جال این سوال مهم را از خود پرسیده اید؟


آیا تا به جال این سوال مهم را از خود پرسیده اید که چرا بانی هیچکدام از مراسمهای عزاداری که در آن شام یا نهار میدهند یک آخوند یا یک مداح اهل بیت نیست !! (حالا منظور کدوم بیته خدا بهتر میدونه ) کمی فکر کنید جوابشو پیدا میکنید.
من فکر کردم جوابی که بدست آوردم این بود: اونها میدونن که این کارها برای سرگرم کردن و سرکار گذاتشتن مردمه بنابراین خودشون که نمیخوان خودشون و بزارن سرکار از این کار اجتناب میکنند ولی تا دلتون بخواد میان تو بخور بخورش شرکت میکنند عزیزانی که برای ذره ای ثواب این کارها رو میکنید در شهرهای ما کسانی زندگی میکنند که پول ندارند یگ جفت کفش برای بچه اشان بخرند پول ندارند نفت بخرند و خانه اشان را گرم کنند بسیاری پدرها هستند که شبها به خاطر بی پولی دیر به خانه میروند تا فرزندانشان خواب باشند وقتی این چیزها در شهر مان هست مرده شور هرچی عزاداری و هر چی نذر و نیازه برای امام حسینه رو یکجا ببرن چشمها رو باز کنید خودتون خواهید دید آدمهای محتاج رو به حاشیه شهرها ی محل زندگی تون برید اونجا اگر از یک بچه بپرسید خدا هست او میگوید هست اما مال ما نیست فقط برای پولدارهاست ما خدا نداریم بروید آنجا وبه آنها بگوئید خدا هست خدا محبت است خدا نوع دوستیست و خدا مهربانیست .
بنی آدم اعضای یک پیکرند ## که در آفرینش زیک گوهرند
چو عضوی بدرد آورد روزگار## دگر عضوها را نماند قرار
 تو کز محنت دیگران بی غمی ## نشاید که نامت نهند آدمی

هیچ نظری موجود نیست: