۱۳۹۰ اسفند ۸, دوشنبه

چرا جایزه اسکار فیلم جدایی نادر از سیمین برایمان دلچسب است؟

چرا که این فیلم و کارگردان و مجموعه بازیگرانش همه و همه گروهی مردمی هستند نه دولتی و پاچه خوار این وآن، از این رو کسب این جایزه برای همه ما بسیار دلچسب و خوشحال کننده بود باور کنیددر طول عمرم و شاید در طول عمر همه ما  این اولین فیلمی بود که قبل از آنکه جایزه اسکار بگیرد  هر لحظه برای شنیدن خبر اسکاری شدنش لحظه شماری کردیم آنقدر از این بابت شادمان هستم که تو گویی خودم این جایزه را کسب کرده ام آقای فرهادی آفرین بر تو که چیزی ارزشمند تر از جایزه اسکار را تسخیر کردی و آن تسخیر قلب عامه مردم امروز همه قلبها برای شما و فیلم زیبایتان تپید این پیروزی را به خودمان یعنی ما و شما تبریک میگویم .

هیچ نظری موجود نیست: