۱۳۹۰ بهمن ۲, یکشنبه

عیدی امسال و لحن تمسخر آمیز سیمای میلی

فکر میکنم برنامه بیست وسی بود که مجری خبر با ذوق زدگی خاصی اعلام کرد امسال کامندان 350000 هزار تومان عیدی میگیرند!(راستش چون سر کار بودم به صفحه tv نگاه نمیکردم برای همین میگم فکر کنم) بعد از شنیدن خبر من هم کمی خوشبحالم شد ولی با کمی فشار آوردن به سلولهای خاکستری مغزم ناگهان جلوی دیدگان مردم خندم گرفت و نتونستم خندمو مخفی کنم یکی پرسید چرا میخندید؟ بهش گفتم ببین عزیزم پارسال فکر کنم عیدی 300000 هزار تومان بود ولی با همون پول میشد یک سکه کامل طلا و یک ربع سکه خرید اما امسال عید با اینکه 50000 هزار تومان بیشتر هم میدن با کل مبلغ عیدی حتی یه نیم سکه هم نمیشه خرید حالا این مجری خبر برای چی ذوق زده بود من نمیدونم ولی باعث خنده من شد.(بعضی وقتها اگر به نحوه خبر رسانی سیمای میلی توجه کنید متوجه میشوید بیشتر قصد مسخره کردن مردم را دارند به معنای اینکه ما فعلا داریم از شما سواری میگیریم و خیلی هم خوش میگذره و... )

هیچ نظری موجود نیست: