۱۳۹۰ بهمن ۱, شنبه

تحریمهای کمر ملت را خم و شکم دولت را سیر کرده است

در پی گسترده تر شدن تحریمهای بین المللی علیه ایران و از آنجا که سالهاسا در ایران چه درسطح دولتی و چه غیر دولتی بازار و نرخ سکه و ارز در دست هده ای سود جو و دلال است شرایط فعلی ایران زمینه ساز سودهای باد آورده و کلان برای آندسته از ردو بند بازان و دلالان دولتی فراهم شده تا به نقدینگی ریالی خود روز به روز بیفزایند چرا که نرخ دلار توسط همین دلالان و سودجویان دولتی با مشارکت مستقیم بانک مرکزی و دولت وقت تعیین میشود یعنی دلاری که در بانک به نرخ مثلا 1200 تومان است را به مقدار زیاد در اختیار دارند و از طرفی دستور داده اند کسی حق خرید و فروش دلار بدون فاکتور را ندارد این بدان معناست که دلال غیر دولتی که به صورت خیابانی ارز را در اختیار خریدار میگذارد از چرخه خرید و فروش ارز خارج شود و بازار به صورت یک دست در اختیار خود دولت باشد تا بتواند دلاری را که از بانک به نرخ 1200 تومان خارج کرده در بازار به مشتری به نرخ 1800 تومان بفروشد در چند روز اخیر پولهای هنگفتی به جیب این دلالان دولتی واریز شده است بنابراین تاثیر کوتاه مدت تحریم ها تا این لحظه به نفع دولت دلال و زدو بند باز جمهوری اسلامی شده است باید منتظرتاثیر دراز مدت این تحریمها بر دولتی که خود را فقط و فقط مامور میداند تا خود را سرپا نگهدارد و برایش اصلا اهمیت ندارد که بر سر ملتش چه میگذرد چه خواهد بود ما ملت صبوری هستیم این فشارها را تحمل میکنیم به امید آنکه شاید روزی کمر این رژیم زیر بار فشارهای بین المللی خم شود و آنگاه ضربه نهایی را ما بر پیکره کثیف این رژیم ددمنش وارد خواهیم کرد به امید آن روز.

هیچ نظری موجود نیست: