۱۳۹۰ آذر ۲۲, سه‌شنبه

چند آیا میدانید مهم برای کسانیکه کورکورانه باور دارند میان علی و سه خلیفه دیگر کدورتی وجود داشته

آیا میدانید که علی 13 فرزند داشته؟آیا میدانید که نام 3 تن از فرزندانشان ابوبکر ،عمر و عثمان بوده؟آیا میدانید که در صحرای کربلا به شمول امام حسین 4 تن از فرزندان علی به شهادت رسیدند؟آیا میدانید که علی دخترش را به عقد عمر درآورده بود ؟آیا میدانید هیچ کس نام دشمنش را بر فرزندش نمیگذارد و اگر نام کسی را بر فرزندش گذاشت آن شخص بسیار نزد او عزیز بوده که نامش را بر فرزند خود میگذارد؟آیا میدانید هیچ آدم نفهمی دخترش را به عقد کسیکه دنده همسرش را شکسته و باعث سقط جنین او شده وحقش را نیز خورده است در نمیآورد؟ آیا میدانید که آخوند ها از این نفاق افکنی بین مسلمانان سودهای سرشار مالی برده و میبرند؟آیا میدانید اکثریت آخوندها قرآن را آنطور که باید نمیفهمند؟ایا میدانید در قرآن آیه ای هست که درآن خداوند میفرماید بر قلب کسانیکه خلاف دستورات من عمل کنند مهری میزنم تا هیچگاه قرآنم را نفهمند و مانند انسانهای کر و کور باشند (هنگام خواندن قرآن)؟آیا میدانید که نابینایان بسیاری در جهان هستند که قرآن را از حفظ میخوانند چرا که خداوند بر قلب آنها مهری زده که قرآن را درک کنند ؟ آیا میدانید که آخوندها ی شیعی در بالای منبر بیشترین تبلیغ را برای واقعه عاشورا میکنند در صورتیکه مهمترین مسئله برای مسلمانان فهم قرن و تعالیم آن است ؟ آیامیدانید که این نوع آخوندها اگر بخواهند در باره قرآن بحث کنند بارها و بارها دچار اشتباه میشوند و در نتیجه باعث آبروریزیشان میگردد و به همین دلیل از پرداختن به آیات قرآن در حد ممکن دوری میکنند؟ آیا میدانید منافقین بین مسلمانان از نظر قرآن بدترین انسانها هستند؟ آیا میدانید که در کتب اهل سنت در باره واقعه عاشورا به تفصیل بحث شده و یزید و دارو دسته اش را به خاطر کشتن نواده پیامبر محکوم نموده اند؟آیا میدانید که در مذهب اهل سنت در ماه محرم و خصوصا روزهای نهم و دهم روزه مستحبی میگیرند و نذر ها میکنند ؟ آیا میدانید از نظر قرآن زدن خود به خاطر از دست دادن عزیزی حرام است و گناه کبیره محسوب میشود این موضوع را میتوان از دستور قرآن در باره خودکشی درک کرد و همینطور در قرآن آمده است که اگر عزیزی را از دست دادید و مصیبتی بر شما وارد شد بگوئید (انا لله و انا الیه راجعون ) این آیه به دو مطلب مهم در عزاداری اشاره میکند اول اینکه هر چه ماداریم از آن خداوند است و هرگاه بخواهد از ما میگیرد و دوم آنکه مسلمان موظف است در غمها و عزاداریهایش برای بدست آوردن آرامش هم برای خود و هم برای روح متوفی قرآن تلاوت کند مطلبی که آخوندها به آن اشاره هم نمیکنند چون نانشان آجر میشود؟ در همین ایران و تا حدود 20 سا قبل برای شخص متوفی حتما یک مجلس ختم قرآن میگذاشتند اما حالا فقط مجلس روزه خوانی برایش میگذارند و آخوندها هم اعتراضی نمیکنند چون نانشان در روزه خوانیست حال شما به عقلتان رجوع کنید که برای متوفی ختم قرآن بهتر است یا روزه امام حسین که هیچ مبنای دینی و قرآنی ندارد و در هیچ یک از ادیان الهی چنین مراسمی وجود نداشته و ندارد ؟ در پایان باز میگردم به ابتدای سخن شما دوست عزیز بدان و آگاه باش که هرگز کدورتی بین خلفای راشدین وجود نداشته و آنها به اندازه ای یکدیگر را دوست داشتند و به یکدیگر عشق میورزیدند که نام یکدیگر را بر فرزندانشان میگذاشتند آیا در زمانه فعلی کسی را سراغ دارید که نام دوستش را بر فرزندش بگذارد و اگر هم چنین شخصی وجود داشته باشد بروید و ببینید که تا چه اندازه آنها یکدیگر را دوست دارند پس عزیزان خام شدن و باور کردن سخنان منافقینی مثل این آخوندها دو حالت دارد اگر مسلمانید و به مسلمانی خود پایبندید نداسته تیشه به ریشه دینتان میزنید اگر هم از آن دسته اید که برایتان فرقی نمیکند چی درسته و چی غلط لااقل عاقل باشید و عقلتان را به دست این آخوندهای رذل ندهید مثالی میزنم تا باورتان شود که آخوندها دنبال احیا و سرپا نگهداشتن اسلام نیستند مقایسه کنید ایران 30 سال پیش را با ایران فعلی و در نظر بگیرید که در این کشور حکومت اسلامی بر سر قدرت بوده در این سی سال برای احیا دین اسلام نه تنها در ایران که حتی در کشورهای دیگر هم میتوانستند کارهای بزرگی انجام دهند اما اینها عامدانه دست به کارهایی زدند تا مردم ایران و جهان را روز به روز به دین اسلام بد بین کنند (اینها به دنبال ساختن یک دین جدید هستند و حتی مقدمات این کار را تا حد زیادی انجام داده اند مثلا میگویند این قرآن واقعی نیست که دست ماست قرآن واقعی دست علی بود واو به فرزندش داد و هم اکنون دست امام زمان است که هر وقت طلوع کرد با خود میآورد اعتقاد داشتن به چنین نظریه ای از نظر همین قرآن تهمت به علیست چرا که اگر چنین باشد از صدر اسلام مردم به قرآنی عمل کرده اند که واقعی نیست و گناه این همه مسلمان به گردن علی میافتد که قرآن اصلی را در پستوی خانه نهان کرده است و متعاقب آن همه امامان نیز گناهکار میشوند چون دست به دست پیش آنها هم بوده است و از طرفی این اعتقاد کفر آمیز است چرا که خداوند در قرآن میفرماید من این قرآن را بر شما فرستادم و خودم نیز آنرا حفظ میکنم ) هم اکنون تعداد بیشماری از جوانان ایران از نام اسلام و مسلمان نفرت دارند و تخم این نفرت را همین آخوندهای دجال کاشتند در مقابل مقایسه کنید کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس را و در نظر بگیرید که در آن کشورها آزادیهای گوناگونی وجود دارد اما وقتی صدای اذان از بلندگوی مسجد به گوش رسید همگان رو به مسجد میروند و حتی مغازه های خودرا باز میگذارند هیچ کس به اموالشان دست درازی نمیکند چرا که حکومتهای این کشورها هدفشان نابودی دین اسلام نبوده کما اینکه مردمشان را هم تحت فشار نگذاشته اند که شما حتما باید به مسجد بروید و حتما باید مسلمان باشید و... فلذا شما عزیزی که از کودکی پای منبر این دجالان نشسته ای به یاد داشته باش که بت پرستان جاهلیت میگفتند چون پدرانمان بت پرست بودند پس ما هم همینکار را میکنیم همانگونه که آنها اشتباه میکردند اکان دارد که ما هم در اشتباه باشیم پس در مورد دین و مذهب خود بدون هیچگونه تعصبی تحقیق کنید و راه درست را با استفاده از عقل خدادادی پیش بگیرید در این راه اگر به نتیجه ای رسیدید که مرا هم راهنمایی کند دریغ نکنید و حقیر را نیز ارشاد نمائید باشد تا رستگار شویم .

هیچ نظری موجود نیست: