۱۳۹۰ شهریور ۱۰, پنجشنبه

اگر میخواهیم پیروزشویم باید به یکدیگر عشق بورزیم ازشادیهای هم شاد و از غمهای یکدیگر محزون شویم

سی سال حکومت اسلامی دروغگو وشیاد کاری کرد که دلهای مردم فرسنگها ازیکدیگر دور شد و آن مهر ومحبتی که سالها قبل در بین مردم بود دیگر در قوطیهای عطاری هم یافت نمیشود این تلاش رژیم آخوندی بود که چنین بلایی را به سر مردم آورد مهمترین عاملی که رژیم جرات میکند دست به اعدامهای دسته جمعی بزند جنایتهای بیشماری چون جنایات کهریزک انجام دهد و ککش هم نگزد که جواب مردم را چه بدهد نبود مهر و محبت بین مردم است چون دیگر مردم از مرگ یکدیگر غصه نمیخورند برای یکدیگر اشک نمیریزند و اگر هم کسی نشان میدهد که چنین رفتاری دارد دلایل دیگری دارد مردم دیگر یکدیگر را آنطور که باید دوست ندارند حتی منتظر فرصتهایی هستند تا سر یکدیگر را زیر آب کنند چرا که رژیم چنین شرایطی را برای مردم فراهم کرده تا مردم با زیر پا له نمودن یکدیگر زندگی کنند و پله های ترقی را طی کنند اگر آدم موفقی را میبینید که از راه غیر معمول به جایی رسیده است باید در زیر پایش به دنبال آدمهایی بگردید که به خاطر بالا رفتن ایشان له شدند به زندانها افتادند آبرویشان رفت زندگیشان از هم پاشید آری روزمیگفتند در کنار هر مرد موفقی دست سایه زنیست که همسر اوست و او را در راه رشد و ترقی همراهی نموده است این مثال برای جامعه امروز ایران یک شعار خیالیست جامعه امروز ایران یعنی اگر میخواهی به جایی برسی باید از آدمهای اطرافت برای خود پلکانی بسازی و بی رحمانه آنها زیر پایت له کنی البته من منکر آن نیستم که خیلیها هم از راههای درست و حلال به جایی رسیده اند اما اگر یک آمار واقعی در این مورد گرفته شود نتیجه آن وحشتناک خواهد بود تمام این اتفاقات فقط به خاطر نبود و یا کمبود مهر و محبت میان مردم است اگر مردم یکدیگر را دوست بدارند هرگز حاضر نمیشوند همدیگر را به خاطر مسائل مالی دور بزنند و یا زیر پا له کنند بیائیم یکدیگر را دوست بداریم به فرزندانمان بیاموزیم که برای شکست دادن هر دشمنی که کشور را تهدید کند مهمترین عاملی که مورد نیاز است محبت میان مردم است به او بگوئیم که وقتی در مدرسه خوراکیش را میخورد و همکلاسیش او را نگاه میکند چون چیزی برای خوردن ندارد بخشی از خوراکیش را بهاو بدهد من خودم متاسفانه با گوش خودم شنیده ام که مادری که فرزندش را به مدرسه برده بود درب مدرسه به او سفارش میکرد که مبادا خوراکیت را به کسی بدهی و خودت گرسنه بمانی این مادر و مادران این چنینی نمیدانند چه خیانت بزرگی را در حق فرزند خود و جامعه خود میکنند روزگاری ما تحت تاثیر تبلیغات آخوندی به آمریکائیها و اروپائیها میخندیدیم که آنها وقتی فرزندانشان بزرگ میشوند دیگر پدر مادرشان را نمیشناسند و مانند حیوانات وقتی بزرگ شدند هر کدام به دنبال کار خود میروند ولی نه آنموقع و نه حالا بعد از گذشت سی سال هرگز آنها اینچنین نبوده اند دستگیری جهانگردان آمریکایی اقلا باید برای آنهایی که از نزدیک محبت آنها به یکدیگر را ندیده بودند ثابت کرد که آنها هم خانواده دوست هستند مادران این جهانگردان ثابت کردند که خیلی بیشتر از تصور ما فرزندانشان را دوست دارند . محبت چیزی نیست که بتوان آن را با پول خرید و یا از خارج وارد کرد حسیست که در قلب ماست باید بیدارش کنیم درنتیجه همین وجود محبت بین آحاد مردم جامعه است که اتحاد و همبستگی شکل میگیرد چیزی که رژیم آخوندی به شدت از آن وحشت دارد .

هیچ نظری موجود نیست: