۱۳۹۰ شهریور ۵, شنبه

عربهای باغیرت، ایرانیان بی تفاوت

در تونس جوانی خود را آتش زد نتیجه آن شد که همه دیدیم چند دیکتاتور عرب یکی بعد از دیگری سرنگون شدند و اکنون برای سرنگونی بشار اسد ملعون و جنایتکار هم شمارش معکوس آغاز شده و اما در ایران هم چندی قبل در یک شهرستان و چند روز قبل در میدان انقلاب تهران جوانی خود را به آتش کشید نتیجه چه شد؟ جالب است بدانید که خیلیها همان حوالی میدان انقلاب هم از این جریان با خبر نشدند چه رسد به جاهای دیگر البته خیلیها هم باخبر شدند که تاثیر این خبر تکان دهنده بر روی آنها و از جمله خود بنده مانند خود خبر بسیار تکاندهنده بود به طوری که باعث تکان دادن سرمان به چپ و راست گردید البته نچ نچ کنان این عمل انجام شد و فردای آنروز همه فراموش کردیم که اصلا در تهران میدان انقلابی وجود دارد یا خیر از بعضی آدمهای بی انصاف هم وقتی از این واقعه با خبر میشدند میشنیدم که میگفتند خاک بر سرش خیلی ایمانش به خدا سست بوده که دست به چنین کاری زده و... نمیدانم برنامه پارازیت را دیدید یا نه پای آن جوان را چه کسی قطع کرده بود این که دیگرخامنه ای و بسیجیها نبودند از این اتفاق بیشرمانه خامنه ای بیشترین لذت را برد چرا که با چشم خود دید که ملت ایران دیگر آن ملت دلسوز و نوع دوست نیستند هیچ خبری نمیتوانست تا به این اندازه ج.اسلامی و عمال کثیفش را خوشحال کند البته آنها مدتهاست که این موضوع را میدانند برای همین است که دست به هر جنایتی بر علیه مردم میزنند چون میدانند این مردم دیگر آن مردم 30 سال قبل نیستند که برای یکدیگر تب میکردند و برای هم میمردند .

ایرانی عزیز بیدار شو و بیش از این دشمنت را شاد مکن به داد هموطن غرق در خونت برس که هموست که فردا به داد تو و فرزندانت خواهد رسید دستاری از غیرت و شرافت به کمر ببند و با صدای بلند چنانکه گوش خامنه ای و تمامی نوکرانش را کر کند فریاد بزن ایرانی میمیرد ذلت نمیپذیرد.

هیچ نظری موجود نیست: