۱۳۹۰ تیر ۲۰, دوشنبه

نسبت به یکدیگربدبین نباشیم متحد شویم و دودمان ج.ا را بسوزانیم ، ما میتوانیم

به گروه طرفدار ج.ا اسلامی نگاه کنید همه آنها از هر طیفی که هستند اگر ظاهر سازی هم میکنند روی یک اصل پافشاری دارند که همین اصل باعث اتحاد و نزدیک شدن آنها به یکدیگر است و آن اصل ولایت مطلقه فقیه است چنان با آب و تاب از رهبر کثیفشان حرف میزنند که تو گویی از طرف خدا مبعوث شده است در نقطه مقابل ما هستیم با افکار و ایدئولوژیهای متفاوت که متاسفانه تحمل یکدیگر را نداریم یا شاید هم داریم و عده ای ماموریت دارند تا با نفاق افکنی بین مخالفین رژیم اهداف کثیفشان را دنبال نمایند بیائید ما هم به یک نقطه مشترک برسیم که همان نقطه مشترک باعث اتحاد و همبستگی ما باشد از سلطنت طلب گرفته تا جنبش سبز و هر مفکوره دیگری فعلا باید به یک هدف بیاندیشیم و آن سرنگونی رژیم آخوندیست ، به طور مثال آقای پهلوی پیامی میفرستد عده ای از ما یا از نفوذیهای دشمن به پیام ایشان واکنش نشان میدهند عده ای از خودیهای ما که درک درستی از مسائل ندارند هم با آنها همراه میشوند غافل از اینکه همین به اصطلاح طرفداران پهلوی ایرانی هستند و حق دارند همانگونه که ما به موسوی یا کروبی یا هر شخص دیگری که معتقد هستیم و خود را طرفدارش میدانیم آنها هم طرفدار کسی باشند و این حق را در یک جامعه دمکراسی طلب نمیتوان از کسی سلب کرد مگر آنکه ما بخواهیم مانند آقای ج.ا دمکراسی را هر طوریکه باب طبعمان هست معنا کنیم به نظر من تا زمانیکه یک رهبر سیاسی دستش به خون مردمش آلوده نشده و خیانتی به کشورش نکرده حق دارد فعالیت سیاسی بکند و مردم هم حق دارند طرفدارش باشند به طور مثال خامنه ای الدنگ این شرایط را ندارد چون دستش را به خون جوانان وطن آلوده کرد و جنایات بیشماری نه تنها در ایران که حتی در کشورهای دیگر هم انجام داده است پس چنسن رهبر سیاسی را نه مردم حق دارند طرفدارش باشند و نه خودش مشروعیت فعالیت سیاسی را دارد گروه مجاهد خلق هم چنین شرایطی را دارد البته بنده زندانیان اشرف را چون نمیتوانند آزادانه برای خود تصمیم بگیرند در این چارچوب نمیدانم در مورد آنها زمانی میتوان سخن گفت که در مکانی آزاد و بدون تهدید جانی برای خود و فرزندانشان باشند ،فلذا همراهان و همسنگران عزیز در طول این سی سال دردهای بسیاری را چشیدیم توهینهای بسیاری به ما شد از نظر ج.ا اسلامی ما همگی یکی هستم آنها ما را مخالف رژیمشان میدانند چرا ما خود را یکی نمیدانیم در هر صورت همه ما معتقدیم که دولتی که بر فردای ایران حاکم خواهدشد فقط و فقط با نتیجه آرا مردم در یک انتخابات آزاد برگزیده خواهد شد که همه ما موظفیم به خواست مردم احترام بگذاریم و ثابت کنیم که به آن درجه از شعور رسیده ایم که لیاقت دمکراسی را داشته باشیم در واقع گفتن کلمه دمکرسی طلب آسان است اما در عمل ، عمل کردن به آن بسیار دشوار مینماید بنابراین بیائیم در جستجوی یک نقطه مشترک باشیم که آن نقطه همه ما را در یک سنگر واحد قرار دهد و با قدرت و شدت موجبات سرنگونی رژیم آخوندی را فراهم سازیم ، به نظر من آن نقطه مشترک میتواند ولایت فقیه باشد یعنی همانگونه که طرفداران جمهوری اسلامی چه از چپ و چه از راست سنگه ولایت مطلقه را بر سینه میکوبد ما هم یکصدا خود را ضد ولایت فقیه بدانیم چرا که که ولایت فقیه چه از نظر عقلانی و چه از نظر دینی و آنهائیکه به اسلام پایبندند محکوم است و این نقطه مشترک خوبی میتواند باشد کما اینکه تمام مشکلات بوجود آمده هم از همین ولایت فقیه است اگر در ایران چنین جایگاهی وجود نداشت خیلی زودتر از اینها پرونده این ظالمان شیاد و دروغگویان قدرت طلب بسته میشد و مردم به خواستهای خود میرسیدند آنچه مانع رسیدن مردم به اهدافشان در این سی سال بوده قدرت بی انتهای ولایت مطلقه بوده و هست در پایان عاجزانه میخواهم وقتی هدف ما یکیست معنایی ندارد که من بگویم بیائید یکدیگر را بیشتر تحمل کنیم ما باید با شادمانی و سرور دست یکدیگر را به گرمی بفشاریم و فارغ از هر مرده باد و زنده باد فقط و فقط به یک هدف بیاندیشیم سرنگونی رژیم کثیف جمهوری اسلامی که راه شکست آن از بین بردن ولایت مطلقه وقیح است تا زمانیکه جرم کسی ثابت نشده نباید به یکدیگر افترا بزنیم و اگر کسی چنین کاری کرد او را نفوذی ج.ا اسلامی دانسته ابتدا به او تذکر بدهیم و اگر توجهی نکرد اورا ترد کنیم مخصوصا در سایت بالاترین چنین کاری به سادگی انجام میشود یعنی آنقدر به مطالب نفاق افکنش منفی میدهیم تا اینکه خودش دمش را روی کولش بگذارد و برود و یا اینکه با نام و نشانی دیگر و این بار تغییر در افکار خود به بین ما بازگردد.به امید پیروزی مردم و نابودی کامل رژیم سفاک جمهوری اسلامی . پایان

هیچ نظری موجود نیست: