۱۳۹۰ خرداد ۲۴, سه‌شنبه

حالا که بحث خلخالی داغه: اینم یکی دیگه از شاهکارهای خلخالی

صادق خلخالی کسی بود که بسیاری از جوانان مملکت را به نام مواد مخدر از دم تیغ گذراند او میدانست که بسیاری از افرادی را که به جوخه اعدام میسپارد جرمشان سیاسیست اما برایش فرق نمیکرد این آدم خبیث بسیاری از کسانی را که کشت حتی مورد بازجوئی قرار نداد دوستی تعریف میکرد که در همسایگیشان خانواده ای زندگی میکرد که پسرشان به تریاک اعتیاد داشت برای همین پدر این شخص او را به کمیته مواد مخدر معرفی میکند تا فرزندش را ترک دهند دو روز بعد جنازه اعدام شده فرزندش را تحویلش دادند پدر داغدیده اعتراض میکند که من گفتم ترکش بدهید نگفتم بکشیدش! شخص خلخالی بی حیا و ظالم به او گفته بود: ما ترکش دادیم منتها از دنیا تو هم برو خدا راه رو که بر تو نبسته یکی دیگه بساز هم کیف میکنی هم بچه دار میشی!! ، یکی از مامورین که با این پدر داغدیده آشنایی داشت برایش تعریف میکند که پسرت را داخل اتوبوسی سوار کردیم تا به دادگاه برود و در آنجا قاضی حکم فرستادن اورا به مرکز ترک اعتیاد صادر کند که وقتی اتوبوس به دادگاه میرسد خلخالی هم از شانس بد پسرت آنجا بوده دواتوبوس دیگر هم از جاهای دیگر آورده بودند خلخالی سوال میکند که اینها همه مجرمین مواد مخدر هیستند میگویند بله همه در ارتباط با مواد مخدر هستند همانجا بدون سوال و جواب از کسی میگوید این اتوبوس اعدام این یکی حبس ابد و آن یکی هم هر کدام 5 سال حبس از بدی شانس پسر تو در اتوبوسی بود که حکم اعدامشان توسط خلخالی صادر شده بود ।اینهم از روشهای محاکمه دوران خلخالی بود که به گفته خودش برخورد انقلابی نامیده شده بود و خمینی دجال و خوانخوار هم در این راه تشویقش میکرد .

هیچ نظری موجود نیست: