۱۳۹۰ اردیبهشت ۲۶, دوشنبه

مقصر کیست؟ چه کسی اسید را برصورت آمنه پاشید؟آیا جوان اسید پاش به دلیل عشق و علاقه شدید به آمنه دست به این کار کثیف زده است ؟ تحلیل شما چیست؟ من میگویم هرگز عشق باعث این اتفاق نمیشود عشق بسیار پاکتر از این حرفهاست که بتوان این برچسبها را به آن چسباند . جوان اسید پاش عاشق نبود بلکه فشار شدید غریضه جنسی باعث این اتفاق شوم شد به طور مثال چند سال یک بار میشنویم که مثلا در کشورهای غربی چنین اتفاقی افتاده باشد؟ دلیلش چیست؟ آیا غیر از این است که در آنجا به غرایض انسانها توجه شده و تدبیری اندیشیده شده است تا مبادا بر اثر تلمبار شدن این غریضه ها در وجود هر انسانی تبدیل به جنون آنی شود و پیامد آن تباهی زندگی آمنه ها باشد؟ اینجانب به آنچه که میگویم شدیدا معتقدم چرا که تجربه این کار را دارم بنده هم عاشق بودم عشقم را به دست آوردم ولی به دلیل بی وفایی طرف مقابل که به خاطر رفتن به خارج حاضر شد پایش را روی همه چیز بگذارد این عشق به سرانجام نرسید با اینکه من میتوانستم هر بلایی به سرش بیاورم اما هرگز حاضر به این کار نشدم از نظر درونی هم آدمی هستم که خیلی زود خشمگین میشوم به طوری که به گفته اطرافیان در زمان عصبانیت واقعا غیر قابل کنترل هستم، پس چرا هیچ اقدام مشابهی انجام ندادم من دلیل آنرا میدانم چون من او را واقعا از صمیم قلبم دوست داشتم و حاضر نبودم که حتی خاری به پایش برود چه رسد به آنکه من زندگیش را به تباهی بکشم و مهمتر از همه اینکه در رابطه عشقی من با طرف مقابلم مسائل جنسی در درجه دوم و شاید سوم از اهمیت بود پس به همین دلیل هیچگاه تصمیماتم در این مورد شهوانی نبود سر آخر اینکه پیش خودم گفتم اگر واقعا دوستش دارم بگذارم برود اگر او خوشبختیش را میتواند به این شکل به دست بیاورد خوب من مانعش نمیشوم هر چند که با خبرهایی که از زندگیش دارم متاسفانه به رویایی که در سر پرورانده بود نرسیده و ازدواجش سرانجام خوبی نداشته است .

در مورد آمنه هم به شدت معتقدم که این غریضه جنسی کنترل نشده اسید پاش بوده که باعث این اتفاق شده است به نظر من کسی که باید به پای میز محاکمه کشیده شود اسید پاش نیست بلکه قانونگذاران و مجریان قانون این رژیم کثیف و در راس همه آنها خامنه ای پلید است که باید محاکمه شود این جمهوری اسلامی بوده که اسید را بر صورت دختر نازنینی مثل آمنه پاشیده است اگر فکری به حال غرایض جنسی جوانان نشود نتیجه آن همین است هفته گذشته در شهر یزد چهار نفر به دلیل تجاوز به عنف اعدام شدند این افراد به عنوان مامور قرائت کنتور در ساعاتی به منازل مراجعه میکردند که زن خانه در آن ساعت تنها بود که بعد از ورود یکی از این چهارنفر به منزل دیگران هم به او ملحق میشدند و بعد از تجاوز به .... سرقت هم میکردند به نظر شما اگر جایی بود که این جوانان از راه صحیح به غرایض جنسیشان میپرداختند آیا این جوانان حاضر میشدند جان خود را به خطر بیاندازند و دست به این کار کثیف بزنند که نتیجه آن نه تنها مرگ خود این افراد بود بلکه به احتمال بسیار باعث از هم پاشیده شدن چندین خانواده نیز خواهند شد.

به تو میگویم جمهوری اسلامی با اعدام کردن زندانی کردن و کشتن جوانان نمیتوانی از این اتفاقات جلوگیری کنی مگر آنکه همه جوانان را اخته کنی و یا بکشی چرا حالا که بر ایران دارید حکومت میکنید حکومتتان را اصلاح نمیکنید و به آنچه که هیچ انسان عاقلی به آن اعتقاد ندارد پافشاری دارید چرا از موقعیت پیش آمده برای به سرانجام مطلوب رساندن جامعه ایران استفاده نمیکنید 30 سال روشتان این بود نتیجه اش را دیدید چرا اصراری دارید که این روش کثیفتان را که باعث تباهی بسیاری از خانواده ها شده است ادامه دهید مگر نشنیده اید که گفته اند تجربه را تجربه کردن خطاست اینکه خجالت ندارد بیائید و اعتراف کنید که راهتان غلط بوده و در صدد تغییر روشتان برآئید پیش از آنکه ملت مجبورتان کند که این اعتراف را بکنید چرا از دیگر حکومتهای دیکتاتور درس نمیگیرید . چرا ...

هیچ نظری موجود نیست: