۱۳۹۰ فروردین ۶, شنبه

رسانه ها ج.اسلامی برای حفظ استقلال و خودکفایی کشور در مورد سوریه سکوت کرده اند!

بعد از تحقیق و تفحص فراوان در مورد اینکه چرا رژیم جمهوری اسلامی در مورد اتفاقات اخیر کشور دوست سوریه هیچ گونه اخباری را از صدا و سیمای  میلیش پخش نمیکند و هیچکدام از مقامات هم اظهارنظری در این موردنکرده اند به این نتیجه رسیدم از آنجا که  اصولا ج.ا به خبرنگار اعتقادی ندارد واین رژیم فقط از طریق جاسوسانش اخبار موثق را بدست میآورد و از آنجائیکه دولت وقت کشور سوریه که با ج.ا دوست بودند و هستند  برای همین لازم نبوده که جاسوسانی را به این کشور اعزام کنند به همین دلیل طفلکیها از تمام اتفاقات چند روز اخیر سوریه به طور صددر صد بی خبر هستند و در ضمن چون استفاده از اخبار مخابره شده توسط رسانه های بیگانه استقلال ج.ا را به خطر میانداخته و خدای نکرده در آستانه سال جهاد اقتصادی که توسط ولی وقیح نامگذاری شده دشمنان قسم خورده نقاب مقدس ج..اسلامی میگفتند که  ج.اسلامی حتی در خبر رسانی هم به خود کفایی نرسیده چه رسد به چیزهای دیگر ... این بود که از آن اخبار آبروریزانه رسانه های بیگانه برای ج. اسلامی هم استفاده نکرده و نمیکنند تا اینکه ج.اسلامی جاسوس خبرنگارانش را به سوریه بفرستد و اخبار دقیقی که توسط این عزیزان جان برکف مخابره خواهد شد به سمع و نظر ملت شهید پرور خواهد رساند بنابراین نتیجه میگیریم که ج.اسلامی در مورد اعتراضات مردم سوریه به هیچ وجه خود را به کوچه علی چپ نزده بلکه در جهت استقلال و خودکفایی گامهای موفقی برداشته است و در این زمینه خاص به هیچ وجه ار رو نخواهد رفت .                                                                                         

هیچ نظری موجود نیست: