۱۳۸۹ اسفند ۲۱, شنبه

سبز باشیم

درجامعه ای که تمام ارزشهای انسانی مانند صداقت،دوست داشتن،بی ریایی و... سقوط کند یا در حال سقوط باشد آن جامعه در هیچ زمینه مثبتی پیشرفت نخواهد کرد و به پویایی نخواهد رسید به طور مثال اگر ژاپنی ها پیشرفت اقتصادی چشمگیری داشتند و دارند برای این است که تمام این ارزشها را حفظ کرده اند اگر جامعه را در مقیاس کوچکتر آن یعنی خانواده ببینیم در خانواده هم اگر میان زن و شوهر این ارزشها وجود نداشته باشد آن زندگی سرانجام خوبی نخواهد داشت। بیایید با یکدیگر صادق باشیم به همدیگر عشق بورزیم دلمان برای هم تنگ شود ریا و تزویر را دور بریزیم و به جایش در دلمان نهال عشق محبت بکاریم در یک کلام بیائید هم با هم سبز ،سبز باشیم ।

هیچ نظری موجود نیست: