۱۳۸۹ بهمن ۲۹, جمعه

نیروهای نظامی کشور مراقب باشید توطئه ای دیگر از نظام ولایت وقیح

خطاب من به نیروهای مسلح و بسیجیان است هر چند که با مردم خود نامهربان بودید ولی ما هرگز دلمان نمیخواهد به شما آسیبی برسد .بعد از رسوایی رژیم در شهید دزدی و ثابت شدن این موضوع برای مردم که شهید صانع ژاله بسیجی نبوده بلکه از یاران و همراهان جنبش سبز بود... همان احمقهایی که نقشه شهید دزدی را برای بد نام کردن جنبش سبز کشیدند برای جبران شکست خود به فکر نقشه تازه ای هستند و آن اینکه اینبار میخواهند با مسلح نمودن عده ای از همین نوکران ولایت دروغین عده ای از شما نظامیان را به ضرب گلوله از پای درآورند تا این بار کسی نگوید اینها که کشته شدند بسیجی و نظامی نبودند در این رابطه حتی به این نامه عده ای از فرماندهان سپاه که گفته اند نباید به سمت مردم در هیچ شرایطی تیر اندازی شود هم میتوان شک کرد چرا که احتمال دارد این بار نظامیان را با گلوله های مشقی و سلاحهای سرد به خیابان بفرستند تا اگر از طرف کسی به سمتشان تیر اندازی شد امکان دفاع از خود را هم نداشته باشند فلذا باید بسیار مراقب باشید تا مبادا کشور گرفتار فتنه واقعی ولایت وقیح شود و آتش این فتنه خانواده های بسیاری را داغدار نماید امروز ایران بر لبه تیغی حرکت میکند که محکم نگاه داشتن این تیغ برای جلوگیری از لرزش وظیفه ملی و میهنی شماست فقط اینرا بدانید که ملت هرگز اسلحه ای به همراه نخواهد داشت ملت هرگز به سمت هموطن خود شلیک نخواهد کرد ملت هرگز برادر خود را نخواهد کشت این ملت همان ملت است که در جریان جنایات رژیم در سال گذشته بر علیه معترضین به نتیجه انتخابات با شاخه های گل به استقبال شما نظامیان آمد فلذا شما هم میتوانید در جهت همراهی با ملت گام بردارید پیشنهاد من این است که شمایان اگر از پاچه خواران ولایت وقیح هراس دارید به اینترنت رو بیاورید و از این طریق با دیگر نظامیان مخالف رابطه برقرار کنید افشاگری کنید و زمینه را برای نابودی این رژیم و نجات ایران فراهم سازید شما میتوانید از طریق فعالیت در اینترنت برای فردای خود توشه ای داشته باشید فردایی که بسیاری از ظالمین به دادگاه کشانده خواهند شد برای آنروز خود توشه ای بسازید با تهیه فیلم و عکس از جنایات رژیم فردا هرگز کسی شما را به خاطر حضور در صحنه جنایت محاکمه نخواهد کرد به شرط آنکه وظیفه ملی و میهنی خود را با توجه به شرایط حاکم بر نیروهای مسلح که ملت کاملا به آن واقف است انجام دهید اگر هم این کار را نکنید ملت انتخابش را کرده است و کوتاه هم نخواهد آمد پس اقلا برای نجات خودتان هم که شده مسیرتان را مشخص و آستینها را در جهت همراهی با ملت ستمدیده ایران بالا بزنید که آغوش ملت برای پذیرفتن شما همیشه باز است. و اما در پایان اضافه میکنم کاری نکنید که ملت به این نتیجه برسد که کشور توسط عده ای اجنبی اشغال شده است و آنگاه برای روشن شدن تکلیف اشغال گر وظیفه ملی و میهنی خود را که همانا دفاع از میهن با هر وسیله ممکن انجام دهد بیائید دعا کنیم که هرگز درگیر جنگ داخلی مسلحانه نشویم برای جلوگیری از بوجود آمدن چنین جوی که خیلیها برای رسیدن به اهداف شومشان برایش لحظه شماری میکنند بیائید با یاری یکدیگر کاری کنیم تا این خیالبافان آرزویشان را به گور ببرند. زنده باد ملت قهرمان ایران زنده باد نظامیان میهن پرستی که در هر شرایطی از ملت و کشور خود در مقابل هر خطری که ملت و کشور را تهدید کند از جان خود مایه میگذارند مرگ بر دشمنان ملت ستمدیده ایران آباد باد ایران آزاد باد ایران.