۱۳۸۹ دی ۱۷, جمعه

پاسخی به یاوه گویی در باره عکس مدال گرفتن تختی از شاه !


پایگاه خبری آفتاب امروز جمعه عکسی از پهلوان تختی در حال گرفتن مدال از شاه را منتشر کرد با این عنوان: جهان پهلوان تختی در مقابل محمدرضا شاه چه کرد؟ ( در این عکس شاه میخواهد مدالی را به گردن تختی بیندازد اما تختی سرش را خم نمیکند شاه هم به روی خودش نمی آورد و با بالا بردن دستانش مدال را به گردن قهرمان میاندازد) یکی از دوستان بالاترینی هم لطف کرده بود لینک این خبر رو تو بالاترین گذاشت . اما اکثر مردم چون تختی جهان پهلوان است و چنین است و چنان با دیدن این عکس میگویند به به چه چه خوب تختی است دیگر نباید هم سرش و پیش شاه خم میکرد دمش گرم ، ایول و.... چرا مردم اینها را میگویند چون از دیدن حقیقت به دلیل بزرگ کردن بیش از حد تختی در ذهنشان ناتوانند. به فرض که تختی باید سرش را خم میکرد و نکرد این نشان دهنده چیست؟از نظر من این نشان دهنده تواضع و فروتنی شاه است در مقابل بی ادبی فردی از افراد ملتی که او بالاترین مقام اجرایی آن ملت را در زمان خودش دارد اما بدون توجه به غرور کذایی تختی او مدال را بر گردن تختی میاندازد و حتی بعد از آن هم او را مورد شماتت قرار نمیدهد اطرافیان پاچه خوار که اکنون هم کم نیستند به او اعتراض میکنند (البته به نوشته آفتاب راست و دروغش گردن خودشان) اما خود شاه کوچکترین عکس العملی نشان نمیدهد .

حال برگردیم به زمان حال مهران مدیری به دیدن خ.ر نمیرود نتیجه اش این میشود که سریالش از سیمای میلی پخش نمیشود و حالا هم برایش یک جنجال تازه دیگر درست کردند آیا شاه هم از این کارها میکرد نتیجه ای که من از دیدن این عکس میگیرم این است که برخلاف تمام تبلیغات سوء بر علیه شاه که آدم جاه طلبی بوده و چنین بوده و چنان ... او را انسانی متواضع و با قلبی مهربان و مردم دوست میبینم اما چرا مردم ما اینها را نمیبینند و از عکسی به این واضحی برداشت غلط میکنند ؟!

هیچ نظری موجود نیست: