۱۳۸۹ آذر ۲۸, یکشنبه

قیمت گاز گرانتر از بنزین! عجب مخی داری مموتی،چش نخوری مموتی

با محاسبه ای که با انگشتان دستم (از آنجا که سطح سوادم بسیار پائین است ) امروز انجام دادم قبل از اینکه هدفمند شویم اتومبیل هایی که دوگانه سوز بودند مصرف گاز برایشان بسیار ارزانتر از مصرف بنزین تمام میشد اما به لطف اقتصادانان کارکشته امان که همینطوری الکی الکی اقتصاد از وجناتشان تراوش میکند چون اینان برای مدیریت جهان ساخته شده اند نه فقط ایران (البته آندسته که مسئول این قیمت گذاری بوده اند نه مغزهای متفکری که همه شان خانه نشین هستند ) بعد ازاینکه هدفمند شدیم برای اتومبیل های دوگانه سوز مصرف بنزین ارزانتر تمام میشود همانگونه که میدانید قیمت گاز 8 برابر شده است یعنی یک ماشین پراید باید 4000 تومان برای پر کردن یک کپسول خود بپردازد اگر همین ماشین پراید آژانس باشد روزانه دونیم الی 3 کپسول مصرف میکند که ما در نظر میگیریم 10000 تومان از طرفی یک باک 36 لیتری بنزین همین ماشین میشود 25200 تومان که معمولا 3 روز یک بار یا دونیم روزیک بار باید پر شود با توجه به صرف وقت زیاد برای پر کردن کپسول یعنی مراجعه روزانه 2 الی 3 بار به پمپ گاز که برای آژانسها زمان ارزش زیادی دارد و از طرفی برای پر کردن باک بنزین فقط یک بار آنهم در اکثر موارد بدون معطلی، میبینیم که مصرف بنزین بسیار ارزانتر از مصرف گاز برای مردم خواهد بود بنابراین دیری نخواهد پائید که با توجه به تحریم بنزین، کشور با کمبود شدید بنزین مواجه خواهد شد و ازطرفی همانگونه که میدانیم بنزین تولید داخل چون آلودگی بسیار زیادی را به همراه دارد باید منتظر آلوده شدن شدید هوای کلانشهرها وخصوصا تهران به دلیل مصرف بالای بنزین تولید داخل در روزهای آتی باشیم. برای این است که میگویم عجب اقتصاددانان ..... داریم البته مطمئنم که این قیمت گذاری کار خود مموتی بوده تا یک شخص تحصیلکرده برای همین هم بود که اجرای طرح هدفمندی اینقدر طول کشید چون قیمت گذاریها به این شکل انجام شده که مموتی شب هنگان قبل از خواب برای هر جنسی دو قیمت تعیین میکرده و یک نفر تا صبح بالای سر او بیدار مینشسته تا صبح هنگام اگر مموتی از دنده چپ از خواب بیدار میشده قیمت گرانتر و اگر از دنده راست بیدار میشده قیمت ارزانتر را بر آن جنس میگذاشتند معلوم است که گاز بیچاره دنده چپ نصیبش شده است فلذا از مموتی جان خواهش میکنیم یک فرصت دیگر به گاز بدهد نکند این بار دنده راست نصیبش شد. بیچاره همسر مموتی در این مدت طولانی به دلیل حضور یک شخص ثالث در کنار بستر همسرش چه فراقی را تحمل کرده باشد ، من که اقتصاددان نیستم و اصلا هم نمیدانم اقتصاد را با کدام دال دسته دار مینویسند ولی وظیفه خود دانستم این مطلب را بنویسم نکند از ما بهتران در قیمت گاز تجدید نظر نمایند البته ما که ناراحت نیستیم به قول دوستان بالاترینیمان هرچه قیمتها بالاتر جنبش ما هدفمند تر به هر حال مموتی جان قبر خودت رو با دست خودت کندی .

هیچ نظری موجود نیست: