۱۳۸۹ آذر ۲۴, چهارشنبه

ببخشید شهر هرت کجاست؟

فوق تخصص وجراح دانشمند شهر هرت شناس:
شهر هرت جايي است که خنده نشان از جلف بودن را دارد.
شهر هرت جايي است که مردم سوار تاکسي مي شن زود برسن سر کار تا کار کنن وپول تاکسيشونو در بيارن.
شهر هرت جاييه که نصف مردمش زير خط فقرن اما سريال هاي تلويزيوني رو توي کاخها مي سازن.
شهر هرت جايي است که هرگز آنچه را بلدي نبايد به ديگري بياموزي.
شهر هرت جايي است که وقتي مي ري مدرسه کيفتو مي گردن مبادا آينه داشته باشي.
شهر هرت جايي است که دوست داشتن و دوست داشته شدن احمقانه، ابلهانه و ... است.
شهر هرت جايي است که توي فرودگاه برادر و پدرتو مي توني ببوسي اما همسرتو نه
شهر هرت جايي است که دختران وزنانش چادر به سر نمیکنند تا کسی فکر نکند آنهابی عفت و نانجیب هستند.
شهر هرت جايي است که از سرو صورت رئیس جمهورش همینطور الکی هاله نور میبارد.
شهر هرت جايي است که دولتش درکشورهای فقیر (البته ظاهرا) انواع پروژه های عمرانی مثل جاده و سد و ساختمان و پل اجرا میکند اما چاله چوله های خیابانهای اصلی شهر خود را هرگز نمیبیند.
شهر هرت جايي است که یک دیپلمه آنهم با مدرک پولکی میشود رئیس فلان اداره چون رهبرش را نماینده خدا میداند اما یک فوق لیسانس مثلا برق زور بزند میشود انبار دار یا مسئول خرید فلان اداره و...
شهر هرت جايي است که .... بسه بسه فهمیدم ایول بابا ایول اینکه ایران خودمونه

هیچ نظری موجود نیست: