۱۳۸۹ آذر ۹, سه‌شنبه

وقاحتی دیگر از حکومت امام زمانی

نمیدانم ما که را باید ببینیم اگر نخواسته باشیم حکومتمان امام زمانی نباشد؟ یک مشت عرب پاپتی به نام سید و سادات و ... آمده اند وبر مردم ایران آنهم ایرانی که غنی ترین فرهنگ و سنن را دارد حکومت میکنند. چرا مردم ساکتند چرا صدای هیچکس در نمیآید به هر چیز ایران تجاوز کردند و میکنند از خاکش گرفته تا فرهنگ و سننش و حالا شبیخونی دیگر به زبان پارسی به کتاب کلاس اول دبستان مراجعه کنید خواهید دید که چهار حرف اصلی فارسی که آن را از عربی متمایز میکند از این کتاب حذف شده اند (گ ،پ ،ژ ،چ )حالا باز هم دست روی دست بگذارید پای منبرشان بنشینید برایشان زار زار گریه کنید و بر سرو کله خود بزنید که شاید امامی که چند صد سال پیش از دنیا رفته به دادمان برسد کجاست آن شعور و فهم بالای ایرانی تا کی میخواهید بازیچه دستان این شیطان صفتان باشید اینها خود شیطانند نه شیطان صفت شیطان بیچاره پیش اینها لنگ میاندازد و سر تعظیم فرود آورده است چرا که اینها در مدتی نه چندان طولانی بلکه بسیار کوتاه عقاید پوچی را به مغز و وجود هفتاد میلیون انسان تزریق کردند که همه باورشان شده همه خدا را رها کرده اند خدایی که میگوید ای بنده من، من در وجود توام همراه توام من خود توام وتو خود من، من از رگ گردن هم به تو نزدیکترم آیا پدر و مادر به این اندازه به ما نزدیکند؟ پس چرا روح مردگانی را که جان بر کف نهادند تا خدا را به ما بشناسانند معذب میسازیم دروغهای پوچ این شیاطین چنان در روح جسم ایرانیان رخنه کرده که خیلی از آنها رفتن به زیارت امام حسین را از رفتن به خانه خدا مهمتر میدانند و اگر با زبان این را نمیگویند با عملشان این را ثابت میکنند گمراهی تا کدام درجه؟ نادانی و عقل و شعور خود را به دست یک مشت جانی دادن تا کی؟ خوب است که بسیاری از جنایاتشان را با چشم خود دیدیم ، مردم را به گلوله بستند، به جوانان دستگیر شده تجاوز کردند، از روی انسانهای بیگناه با ماشین عبور کردند اساتیدمان را ترور نمودند ، نویسندگان فرهیخته امان را در اتوبوسی کرده به ته دره فرستادند و.... کدام جنایت ناگفته را بگویم با این حال هنوز نشسته ایم تا ببینیم جناب میر حسین در بیانیه بعدی چه خواهد گفت جناب میر حسین که نمیتواند بگوید بریزید در خیابان و دمار از روزگارشان درآورید برای اینکه این جانیان خودش را که نمیکشند اول فرزندانش را یکی یکی مانند خواهرزاده اش در جلو چشمانش از بین میبرند بعد میروند اگر جانی برایش مانده بود آنرا بستانند ایران باید یک بار دیگر عاشورای 88 شود فقط یک هفته عاشورا شود اینها یکی یکی فرار میکنند با جستجو در اینترنت و ساعتها نشستن پای مانیتور حکومت این دژخیمان تکان هم نمیخورد یک روز قرار بگذاریم و همانروز چون طوفانی سهمگین سراسر ایران را طوفانی کنیم و سوگند یاد کنیم که به خانه باز نخواهیم گشت مگر زمانیکه ریشه اینها را از بیخ و بن کنده باشیم و برای جلوگیری از اینکه مبادا حکومت به دست افراد ناباب دیگری بیفتد هم برنامه ریزی کنیم و با یک حرکت حساب شده کار را تمام کنیم اگر ما چنین نکنیم دیری نخواهد پائید که جنگی در منطقه در خواهد گرفت که ما و فرزندانمان در آتش آن جنگ خواهیم سوخت پس اگر قرار است جانمان به خطر بیفتد چرا برای آرمان خود و مردم خود آن را به خطر نیاندازیم ما میتوانیم ما میتوانیم ما میتوانیم چون ما هستیم وفراموش نکنیم که شاید فردا نباشیم.

هیچ نظری موجود نیست: