۱۳۸۹ فروردین ۲۰, جمعه

رژیم جمهوری اسلامی ایران در اینترنت هم حکومت کرد

جمهوری اسلامی در زمان اعتراضات و حتی قبل ازآن و همین الان در فضای مجازی حکومت کرد کهریزک ساخت، ما را به شکنجه گاه برد و به باد تمسخر گرفت، اما ما چه کردیم؟ برایش کف زدیم ، کمکش کردیم وهنوز هم عده ای ندانسته کمکش میکنند. عده کثیری از ما در زمان اوج اعتراضات مردمی به این معتقد بودیم که اعتراضات باید پی در پی و هفته ای حداقل دوبار انجام شود اما از آنجا که رژیم میخواست برای سرکوب ومتقاعد کردن جامعه جهانی (یعنی آن دسته از کشورهای حامی رژیم) به اینکه در ایران آرامش حکم فرماست و رژیم پایگاه مردمی قوی دارد، نیازبه زمان داشت، ما کمکش کردیم و زمان رادر اختیارش گذاشتیم عده کثیری از نیروهای نظامی همه ارگانها از سپاه گرفته تا نیروی انتظامی و... بودند که میخواستند به مردم بپیوندند همین فاصله های طولانی بین راهپیمائیها به رژیم فرصت داد تا عده زیادی از این عزیزان را شناسایی و دستگیر کند ،عده ای هم بودند وهستند که قلبشان برای مردم میتپد آنها هم جرات نکردند به میدان بیایند و علیرغم میل باطنیشان بارژیم همراه شدند. تمام این اتفاقات از همین فضای مجازی رهبری شد اما به همانصورت که رژیم میخواست ، در همین سایت بالاترین و دنباله تا کسی میگفت هر روز یا حداقل چند روز یک بار به خیابان بیائیم عده ای که منتظر چنین لینکهایی بودند خیلی سریع منفی بارانش میکردند و دلایلی رامطرح میکردند که تو گویی تا به حال چندین بار حکومتی را ساقط کرده اند و تجربه سرشاری دارند. وخواسته یا ناخواسته به رژیم کمک کردند یک سوال: اگر اعتراضات مردمی با فاصله های کم برگزار میشد آیا رژیم میتوانست در 22 بهمن آن عده را از سراسر کشور جمع کند وبه خیابان بیاورد ؟ آیا همین عده اگر اعترضات چند روز یک بار بود حاضر میشدند برای مقداری پول و به قولی چند تا ساندیس به نفع رژیم به خیابان بیایند ؟ بله درست است که باز هم میامدند ولی از یک پنج هم کمتر . در هر جنگی و درمسیر هر مبارزه ای تبلیغات از اهمیت بسیار ویژه ای برخوردار است ، در این زمینه ما حد اقل در همین فضای مجازی چه کردیم ؟ رژیم تا دلش خواست به ما تهمتهای ناروا زد حتی عده زیادی را با همین تهمتهای ناروا به جوخه های مرگ سپرد ، اگر کسی در اینترنت مطلبی در باره جنایات رژیم بر اساس شنیده هایش مینوشت چون مدرک نداشت باز هم همان عده منتظر ، هر چه میخواستند به او میگفتند و به نفع رژیم مطلب راانکار میکردند حتی سعی نمیکردند در آن زمینه خودشان هم تحقیق کنند شاید حقیقت باشد و اگر هم نباشد چرا ازجنبه تبلیغاتی آن به نفع جنبش استفاده نشود همین چند روز قبل فیلمی دراینترنت از جنایات رژیم دست به دست شد چه مقدار از جنبه تبلیغاتی این فیلم استفاده شد؟ باز هم همان منتظران آمدند و گفتند شاید این یک دروغ محض باشد مواظب باشید و ... فرض کنیم که دروغ باشد چرا ما از آن استفاده نکنیم مگر رژیم این جنایات را نکرده؟ چه مقدار به آبروی آن عزیزانی که آمدند و در شبکه های جهانی در مقابل دوربین آبروی خودرا کف دست گرفتند و از تجاوزات رژیم پرده برداشتند ارزش قائل شدیم ، چند روزقبل مطلبی را از زبان کسی که به راستگوییش اعتقاد دارم شنیدم در مورد اینکه در بعضی دانشگاههای پزشکی برای درس تشریح از اجسادی استفاده میشود که کاملا محل گلوله و یا طناب دار در بدنشان مشهود است این شخص ادامه داد که احتمال دارد این اجساد مربوط به اعتراضات مردمی باشد که ظاهرا مفقود هستند من هم در این مورد از بعضی از دوستان دانشجوی پزشکی سوال کردم آنها تائید کردند که محل تیر خوردن را دربدن اجساد مشاهده کرده اند اما در هنگام استفاده از اجساد پارچه ای راروی صورتشان میاندازند ومانمیتوانیم چهره شخص را ببینیم اما گاهی پیش میآید که استاد از کلاس خارج میشود ما هم از فرصت استفاده کرده پارچه را کنار میزنیم و صورت شخص را میبینیم یک بار جای طنابدار را دور گردن جسد مشاهده کردیم و... من این مطلب را منتشر کردم در سایت بالاترین و میخواستم در دنباله هم منتشر کنم در مطلبی که نوشتم تاکید کردم که از راست یا دروغ بودن خبر مطمئن نیستم بنابراین ازدانشجویان پزشکی تقاضا کردم تحقیق کنند . همان منتظران بلایی سر لینکم آوردند که از انتشار آن در سایت دنباله و... پشیمان شدم معلوم نیست اینها چه کسانی هستند ظاهرا که میگویند مخالف رژیم هستند امیدوارم چنین باشد و واقعا از روی روحیه حقیقت طلبشان دست به چنین اقداماتی میزنند وگرنه اگر غیر از این باشد باید به وضعیت بالاترین گریست. میخواهم به این اشخاص بگویم اگر واقعا مخالف رژیم هستید این روشی که برای مبارزه انتخاب کرده اید ره به ترکستان هم نمیبرد .
در پایان مطلبم اضافه میکنم من مخالف برپایی راهپیمایی در مناسبتهای خود رژیم نبودم امابه شرط آنکه رژیم در چنین روزهایی مردم را سرکوب ،دستگیر وزندانی نمیکرد این مناسبتها از آن جهت در آن ابتدا انتخاب شد که مردم در هنگام راهپیمایی ازامنیت جانی برخوردار باشند وقتی که دیدیم رژیم حتی در روز عاشورا هم به مردم رحم نکرد و وقیحانه ترین تهمتهای ناروا و جنایات زیادی علیه مردم روا داشت چرا باز هم به این روش ادامه دادیم آیا غیر از این بود که رژیم با حکومت در اینترنت مردم را به سمتی که خواست خودش بود هدایت کرد؟ تا در 22 بهمن ضربه کاری را به جنبش حداقل در داخل کشور و به زعم خودش وارد نماید؟ آنهایی که این حرف را قبول ندارند یا خواب هستند و یا اینکه شهامت اینرا ندارند که اعتراف کنند اشتباه کردند و هنوز هم بر نظریات گذشته خود پافشاری میکنند حتی اگر به این قیمت تمام شود که رژیم 30 سال دیگر حکومت کند واقعا شرم آور است کمی از آن شهدایی که چند روز قبل سایت جرس محل دفنشان را افشا کرد خجالت بکشید آن بیچاره ها به حرف شما اعتماد کردند و حالا در گوشه تنهایی ودرزیر خروارها خاک به این فکر میکنند که آیا کسی زجه های ما را شنید آیا کسی مانده که راه ناتمام ما رابه سر منزل مقصود برساند و آیا کسی ...
شرم کنیداز خون پاک این عزیزان شرم کنید از اشکهای مادران عزادار ایران زمین شرم کنید یک لحظه پیش خود فکر کنید فرزندتان نیست و در کنار آنهاست آیا تاب و تحمل تصورش را دارید ؟ من یک پدر هستم و میدانم که تصورش هم غیر قابل تحمل است . بیایید اگر واقعا میخواهید این رژیم ساقط شود ، با مردم صادقانه حرف بزنید بگویید که اشتباه کردید اعتراف کنید که در انتخاب روش مبارزه به خطا رفته اید که تنها راه متحد کردن دوباره مردم وبه خیابان کشیدنشان مانند روز قدس صداقت است . والسلام

هیچ نظری موجود نیست: