۱۳۸۸ مهر ۲۰, دوشنبه

حذف یارانه ها (هدفمند کردن یارانه ها) یک ضربه به پیکره جنبش سبزاست

حذف یارانه ها (هدفمند کردن یارانه ها) یک ضربه به پیکره جنبش سبزاست. چرا هیچ کس در این باره چیزی نمیگوید از ابتدای انقلاب تا کنون سیاست این رژیم منحوس این بوده که مردم را با درآمد بخور ونمیر زنده نگهدارد تا همیشه به فکر معیشت خود وخانواده اشان باشند وفرصت اعتراض به دولت وباریک شدن در مسائل سیاسی را نکنند ।این یک واقعیت است به اطرافتان نگاه کنید اکثرآدمها دو شغله سه شغله هستند آیا اینها فرصت اعتراض ، راهپیمایی ودر کل فعالیت سیاسی را دارند آیا میدانید اگر مردم به این شکل در گیر امور معیشتی خود نبودند راهپیمایی های ما از نظر تعداد معترضین چندین برابر بود در همین راستا رژیم ضد بشری لایحه حذف یارانه ها را تصویب کرد تا مردم را بیش از پیش درگیر گرفتاریهای مالی کنند ملت شریف وبزرگوار ایران یارانه مال پدرشان نیست که آن را حذف کنند وبه جیب لبنان غزه و... بریزند این پولیست که حق مردم است از درآمدهای کشور ساکت ننشینید که از این هم بد بخت تر خواهیم شد پیشنهاد میکنم در روز سیزده آبان به این موضوع هم اعتراض کنیم وگر نه منتظر شکست یا ضعیف دن شدید جنبش باشید. به امید پیروزی ونابودی کامل این رژیم ضد بشری انشاءا...

هیچ نظری موجود نیست: