۱۳۸۸ مهر ۱۴, سه‌شنبه

پاسخی به فرمانده نیروی انتظامی که زر زده اند: ما خواب وخوراک را برای خدمت به مردم بر خود حرام کرده ایم.

چند روز قبل حدود ساعت هفت ونیم بعد از ظهر از میدان مارکار شهریزد پیاده عبور میکردم اتومبیل نیروی انتظامی که جوانی دستهایش را روی آن گذاشته بود وخواهش و تمنا میکرد توجهم را جلب کرد। من نفهمیدم که آن جوان چه کرده بود اما هر چه بود مامورین اورا با خود نبردند।اتومبیل پلیس حرکت کرد وجوان نگون بخت هم دستش به بدنه اتومبیل گرفته بود وهمراه ماشین شروع کرد به دویدن وهمچنان میگفت خواهش میکنم جناب سروان گذشت کنید ابتدا سرعت ماشین کم بود 30 متری که آرام رفت ناگهان راننده پایش را تا آخر روی پدال گاز فشار داد وماشین از جا پرید اما بشنوید از آن بیچاره که به طلب بخشش دنبال چه کسانی میدوید! در یک چشم بر هم زدن جوان نقش زمین شد آنقدر این صحنه سریع اتفاق افتاد که نفهمیدم صورتش زیر لاستیک ماشین رفت یا نه ولی هر چه بود بعد از زدن چندین ملق وکشیده شدن روی آسفالت وقتی بالای سرش رسیم آنقدر صورتش پر از خون بود که نشناختمش که آیا این همانی بود که دنبال ماشین میدوید یا نه؟ حال بشنوید از اتومبیل پلیس که خواب وخوراک را بر خود حرام کرده اند که به مردم خدمت کنند! یکی از پلیسها از شیشه عقب ماشین به طور واضح همه صحنه را دید که خنده موزیانه اش هنوز خونم را به جوش میآورد. همانگونه که همه شما حدس میزنید پلیس به خودش حتی زحمت توقف ودیدن اینکه چه اتفاقی برای این جوان افتاد را نداد واین انبوه جمیت مردم بود که به ایل وتبار همان پلیسها و روسایشان تف ولعنت میفرستادند جناب فرمانده نیروی انتظامی این شامل حال شما هم میشود آن جوان هر چه کرده بود مستحق چنین برخوردی نبود کما اینکه مشخص بود اگر او جرم سنگینی مرتکب شده بود مامورین اورا با خود میبردند. متاسفانه موبایلم شارژ نداشت که چند تا عکس بگیرم ولی این اتفاق مطمئنا از ذهن کسانی که در صحنه حاضر بودند وکسبه میدان مارکار هرگز پاک نخواهد شد چه عکس باشد چه نباشد من خوشحالم ازاینکه مامورینتان دست به این کارها میزنند چون چهره پلیدتان بیشتر برای مردم آشکار میشود منظورم از مردم همانهایی هستند که هنوز دلشان به این نظام و...خوش است ووقتی شما میگویی ما خواب و خوراک را.... نه تنها باور میکنند که سری هم تکان میدهند ودر کمال سادگی وحماقت برایتان دعا هم میکنندآیاازقلب پاک این مردم نمی شرمید. شرمتان باد شرمتان باد شرمتان باد

هیچ نظری موجود نیست: