۱۳۸۸ مهر ۱۱, شنبه

قابل توجه گروه پنج خصوصا باراک اوباما

همانگونه که آقای مخملبلف در بیانیه خود متذکر شدند مردم ایران به دنبال ماجرا جوئیهای هسته ای نیستند مردم ایران میخواهند در کشورشان احساس امنیت کنند وقتی از سر کار به منزل میایند در مقابل چشمان متظر فرزندانشان که منتظر آمدن بابا یا مادر هستند تا برایشان چیزی بیاورد شرمنده نباشند مردم ایران صلح ودوستی میخواهند ایرانیها حتی با اسرائیل هم تا زمانی که به خانه وکاشانه اشان تجاوز نکرده دشمنی ندارند مردم ایران حتی با عراقیها هم دشمنی ندارند بلکه به خاطروجود مرقد امام حسین ودیگر امامان شیعه در عراق به مردم عراق احساس نزدیکی هم میکنند.لذا یادآوری چند نکته را بسیار ضروری میدانم 1- چرا شما کشورهای غربی با غنی سازی اورانیوم توسط این رژیم مخالفید ؟ جواب چون به این رژیم اعتماد ندارید این بدان معنا نیست که به ملت ایران نمیتوتنید اعتماد کنید مثلا اگر در ایران یک رژیم کاملا مردمی برسر کار بود که با حزب ا... ودیگر گروههای تروریستی ارتباط نداشت شاید خود شما ها برای غنی سازی اورانیوم در ایران به ایرانیها کمک میکردید چرا که از جانب ایران هیچ احساس خطری نداشتید بنابراین به جمهوری اسلامی اعتماد نکنید وبه جای اینکار از جنبش سبز مردم ایران حمایت همه جانبه کنید . چرا که به این رژیم منحوس هیچ اعتمادی نیست به طور مثال جریان لو رفتن تاسیسات قم از کجا میدانید که در جای دیگر هم چنین پایگاهی نداشته باشند لذا به جای آنکه شاخ وبرگ این درخت هرز را قطع کنید آن را از ریشه به دست توانمند ملت ایران درآورید زیراهمانگونه که تجربه سی ساله نشان داده که حتی توافقاتی که در مذاکرات با ایران حاصل میشود با یک بیانیه از طرف رهبر به کاغذ پاره ای بدل میشود .وبعد هم میگوند ما در مقابل حرفرهبرمان نمیتوانیم حرفی بزنیم .از همه اینها که بگذریم چرا به این موضوع دقت نمیکنید که بقای این رژیم در دشمنی با آمریکا واسرائیل است اگر این دو نباشند رهبر برعلیه کدام دشمن سخن بگوید تا جیره خوارا نش آنگونه فریاد مرگ بر فلان و.. سر دهند مثلا در همین جریان انتخابان واعترضات بعد از آن اگر آمریکا ،اسرائیل وانگلیس نبودند این جریانات را میخواستند به گردن چه کسی بیندازند؟ واین همه زندانی را به چه جرمی میخواستند محاکمه کنند ؟پس میبینید که اگر اینها با شما سازش کند در واقع قبر خودشان را کنده اند مگر مغز خر خورده اند؟ لذا امید است این پنج کشور بر آنچه حق وحقوق ملت ایران است با رژیم منحوس معامله نکنند که خارش به چشم خودشان خواهد رفت. والسلام

هیچ نظری موجود نیست: