۱۳۸۸ مهر ۱۰, جمعه

بیایید به تمام دنیا ثابت کنیم که ما نه تنها در شعار که حقیقتا سبزیم .

امروز بالینکی در سایت بالاترین برخورد کردم که در مورد افغانها بود بخشی از جامعه جهانی که گویی آنها زاده آدم وهوا نیستند وهمیشه البته فقط در ایران جز از ما بدترانندوما ازما بهتران به قسمت نظرات رفتم غیر فعال بود بنابراین لازم میدانم چند نکته را که دوستان به آن اشاره نکردند یادآوری کنم . (آدرس لینک http://balatarin.com/permlink/2009/10/1/1781421) دوستان گفته بودند که ایرانیهای مقیم کشورهای غربی پاسپورت دارند وافغانها ندارند! پاسخ:چرا چشمانمان را بروی واقعیتها میبندیم آیا تمام ایرانیها وهمینطور افغانهایی که در آن کشورها زندگی میکنند قانونی وارد آن کشورها شده اند به جرات میتوانم بگویم که بیش از 60 در صد آنها از راههای غیر قانونی تشریف بردند اما در آن کشورها شرایطی را برایشان فراهم کردند که بعد از پنج سال یا هفت سال والبته در بعضی جاها کمتر بتوانند پاسپورت آن بلاد را دریافت نمایندودر این مدت نه تنها فرزندانشان که خودشان هم اگر مایل به ادامه تحصیل بودند شرایطش برایشان فراهم بود وهست. اما افغانها: موضوع اینجاست که افغانها به دستور بالاترین مقام ایران آزادانه از مرزهای شرقی ایران در زمان شروع جنگ در کشورشان (به دستور رهبر وقت ایران )وارد ایران شدند تا جایی که من اطلاع دارم همان ها هم از حقوق شهروندی برخوردار نیستند وامروز فرزندانشان حق تحصیل ندارند حتی خانواده هاشان برای زندگی در ایران باید پول بپردازند.اینکه در طول این سالها دولت دزد ایران که به مال ومنال من وشما رحم نکرده به افغانها که اصلا رحم نمیکند .از طرف جامعه جهانی چه کمکهای زیادی به دلیل حضور افغانها در ایران دریافت نموده ویک سر سوزنش را هم به افغانا نداده بماند . مگر همین زلزله بم را فراموش کرده اید که چقدر کمک از کشورهای غربی وارد ایران شد بروید از بمیها بپرسید که چگونه چادرهای شیک وبا امکانات کامل را با چادرهای معمولی عوض کردن وبه آن مردم دادند؟ دوستانی که از حق تحصیل افغانها که دولت ایران آن را سلب نموده حمایت کردند حال به هر دلیلی بروند کمی خجالت بکشند ایرانی که در اروپا ودیگر کشورها زندگی میکند در باره افغانها این دید را که شماها دارید ندارند که هیچ بلکه آنقدر با هم صمیمی ونزدیک هستند که با هم رابطه فامیلی از طریق ازدواج برقرار مینمایند.در اینکه دولت ایران با تبلیغات منفی غیر محسوس افغانها را نزد ایرانیهای داخل ایران خوار وزبون کرده هیچ شکی نیست اما آیا حالا که ما شدیم مخالف این رژیم نباید تمام رفتارها وتفکرات غلطی را که توسط این رژیم منحوس به ما تزریق شده از خود دور کنیم مگر ما جنبش سبز نیستیم؟آیا نباید به معنی واقعی سبز باشیم ؟ کسی که سبز است سینه اش از کینه وعداوت بندگان خدا پاک است، کسی که سبز است همه را دوست دارد ،پس بیاید به معنای واقعی سبز باشیم وسبز بیاندیشیم بیایید به تمام دنیا ثابت کنیم که ما نه تنها در شعار که حقیقتا سبزیم در پایان از دوستانی که در بخش نظرات آن لینک به واقعیتها اشاره کرده بودند تشکر میکنم . سبز باشید و سبز بیاندیشد والسلام

هیچ نظری موجود نیست: