۱۳۸۸ مهر ۱, چهارشنبه

قبول ولایت مطلقه فقیه مظهری از شرک است

موضوع ولایت فقیه که توسط گروهی از فقهای خودپسند در فقه شیعه و سپس در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گنجانده شد ، مظهری از شرک است । فقهایی چون مصباح که خود را کارشناس دینی میداند با گردآوری روایاتی مجعول خود را نمایندگان خدا می پندارند! و اطاعت محض از ولی فقیه را واجب شرعی شمرده بیشرمانه عدم اطاعت از وی را بمعنای خروج از اسلام می انگارند । زهی نافهمی! زهی سفاهت! نص صریح قرآن مبین را که از سوی حقتعالی به پیامبر خاتم وحی شده نادیده میگیرند وبا روایات نادرست خود و دیگران را فریب میدهند ।آیه 66 و 67 از سوره 33(الاحزاب): یوم تقلب وجوههم فی النار یقولون یا لیتنا اطعناالله و اطعناالرسولا ।و قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا و کبرائنا فاضلوناالسبیلا ।بفارسی: روزیکه چهره هایشان در آتش دگرگون شود ، گویند ای کاش خدا و رسولش را فرمانبردار بودیم । و گویند پروردگارا همانا ما از پیشوایان و بزرگانمان فرمان بردیم و ما را گمراه نمودند ।اطاعت و پیروی کورکورانه از هرکس بجز خدا (و رسول وی) پذیرفتن "ارباب" است که معنایش چیزی جز شرک نیست و ما عقیده داریم که اصل اول اسلام "توحید" است । آری این فرموده حقتعالی است که ما اینک بچشم خود درستی آنرا مشاهده میکنیم ।از سی سال پیش که با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ولایت مطلقه فقیه رسمیت یافت پیامدهای زیانبار آنرا بطور روزافزونی ملاحظه میکنیم । اینک که دیکتاتوری دینی بصورت وحشتناکی چهره نموده و همه را در بهت و حیرت فرو برده ناآگاهانی که سی سال پیش بچنین قانونی رای دادند باید همراه با فرزندان برومند خود بپا خیزند و این لکه ننگ را از دامان قانون اساسی (و فقه شیعه) برای همیشه پاک نمایند و براه راست که همانا پیروی از فرموده های الهی در قرآن است باز گردند । در قرآن کلمه "اطاعت کردن" در سی آیه آمده است که همگی مربوط به اطاعت خدا و رسول اوست । در یک آیه اطاعت اولواالامر هم اضافه شده :آیه 59 از سورة 4(النساء) یا ایهاالذین آمنوا اطیعوالله و اطیعواالرسول و اولی الامر منکم ، فان تنازعتم فی شیئی فردوه الی الله والرسول ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الآخر ذالک خیرا و احسن تأویلا ।بفارسی : ای کسانیکه ایمان آورده اید از خدا فرمان برید و از رسول او و از کارگزاران خود فرمان برید ، و اگر در باره چیزی میان شما نزاعی درگرفت بسوی خدا و رسولش بازگردید ، اگر بخدا و آخرت ایمان دارید این ، بهتر و دارای فرجامی زیباتر است । در اینجا باید گفت که اولواالامر منکم بفارسی کارگزاران(منتخب) از میان شما معنی میدهد نه ولی فقیه! و نیز بلافاطله میگوید و اگر در باره چیزی میان شما نزاع افتاد آنرا بخدا و رسولش رجوع دهید । بد نیست بدانیم که در "مردمسالاری" انتخاب دوره ای زمامداران و اطاعت از آنها در آنمدت هم از اصول پذیرفته شده است । نوشته: دکتر حسین اخوان (شاید در مورد نویسنده اشتباه کرده باشم اما با شناختی که از دکتر اخوان دارم این نوشته کار ایشون هستش)

هیچ نظری موجود نیست: