۱۳۸۸ شهریور ۲۴, سه‌شنبه

چه خوش گفت حافظ شیرین سخن... قابل توجه خ . ر

واعظان کاین جلوه در محراب ومنبر میکنند
چون به خلوت میرسند آن کار دیگر میکنند
پرسشی دارم زدانشمند مجلس باز پرس
توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنند
گوئیا باور نمیدارند روز داوری
کاین همه قلب ودغل در کار داور میکنند
یارب این نودولتان را بر خر خودشان نشان
کاین همه ناز از غلام و ترک استر میکنند.

هیچ نظری موجود نیست: