۱۳۸۸ تیر ۳۱, چهارشنبه

سلسله شامپانزه ها در ایران

تمام تاریخ ایران را که ورق بزنیم خواهیم دید در گذر تاریخ سلسله های زیادی بر ایران حکومت کرده اند ،ساسانی،اشکانی،مادها، یزگردها،وکمی معاصرتر صفویهاوپهلوی و.... اما اثری از شامپانزه ها نخواهید دید هم اکنون بنیانگذار این سلسله که با نام اختصاری ا.ن نامیده شده که چقدرهم این نام برازنده اش میباشد در تلاش است که به هر نحو ممکن پایه گذار این سلسله باشد در همین راستا در اتاقهای در بسته به نوکران وکاسه لیسان خود دستور داده که در مجلس زمزمه تغییر آن بخش از قانون اساسی را که ریاست جمهوری برای هر فرد را دو دوره چهارسال تعیین نموده سر دهند که باید هر رئیس جمهور هر چند بار که رای آورد بتواند ریاست کند البته رای گیری از نوع مشترک ا.ن و رهبری که نمونه اش را دیدیم در واقع ریاست جمهوری مادام العمر........ میماند یک مسئله وآن اینکه ا.ن میخواهد چه نامی برای سلسله اش انتخاب کند پیشنهاد میکنیم با افتخارتمام نام این سلسله را شامپانزه ها بگذارند که این نام بی ارتباط با چهره مبارک ومیمونشان نیست چرا میگویم با افتخار به این دلیل که شامپانزه ها حیواناتی بسیار آرام هستند وآزارشان به کسی نمیرسد وبا انسانها زود دوستی برقرار میکنند یعنی دقیقا صد درصد عکس آقای ا.ن ...از آنجا که این حیوان آزارش به کسی نمیرسد میتواند تمام اتهامات راکه دررابطه با کشتار وشکنجه معترضین به دولتش وارد میسازند به سادگی پاسخ گوید که ما جد اندر جد حیوانات انسان دوستی هستیم میتوانید به کتابها وفیلمهای که درباره گونه ما تهیه شده مراجعه نمائید .... لذا بسیار خوشحال باشند از این نامگذلری چرا که باعث خواهد شد تعداد بیشتری از انسانها به ایشان نزدیک شوند وحتما تعداد بیشتری از رئیس جمهور های دیگر دول به ایشان تبریک خواهند گفت وهمینطور بعلت نادر بودن سلسله ایشان که درطول تاریخ در هیچ جای جهان یک موجود جنگلی بر انسانها حکومت نکرده دیگر کشورها سعی خواهند نمود از نوع کشور داری ایشان الگوبرداری نمایند واین آرزوی الگوبرداری ا.ن نیز تحقق خواهد یافت .. از قدیم گفته اند : هرکه کودور ماند از اصل خویش #### باز جوید روزگار وصل خویش

هیچ نظری موجود نیست: