۱۳۸۸ تیر ۲۴, چهارشنبه

یک مهاجر افغان: من هرگز از دولت کودتا تقاضای تابعیت نمیکنم


یک مهاجر افغانی که سالهاست میشناسمش واز 6سال پیش پرونده ای در وزارت خارجه داره که تقاضای تابعیت کرده قبل از انتخابات نامه ای به مقامات نوشت ودرخواستش رو تکرار کرد که این بار دستور پذیرش صادر شد اما این فرد بعد از اتفاقات اخیر اعلام کرد از دولت بر آمده از کودتاه تقاضای تابعیت نخواهد کرد وتقاضایم را پیگیری نمیکنم تا اینکه دولتی بر سر کار بیاید که مورد قبول تمام مردم ایران باشداین شخص میگوید ایرانیهایی که خارج از کشور هستند به خوبی میدانند که طبق قوانین بین المللی کسی که به مدت 5 تا7 سال در کشوری زندگی کند وتخلفی نداشته باشد باید به عنوان شهروند پذیرفته شود همانگونه که خیلی از ایرانیها وافغانیها در کشورهای خارجی زندگی میکنند وهمه آنها پاسپورت آن کشور را دارند اما دولت نژاد پرست ایران که نژاد پرستی را هم بلد نیست چرا که افغانها وایرانیها دارای یک نژاد واحد هستند هرگز چنین شرایطی را برای افغانها مهیا نکرد این شخص ادامه میدهد که در طول این سالها از مردم ایران بهترین رفتارها را دیده وهرگز مردم ایران را با دولتی که بر سر کار است یکی نمیدانداز نظر او ایرانیها مردمانی بسیار خونگرم مهمان دوست ،مهربان ونوع دوستند که حیف مردم ایران که چنین دولت ظالمی داشته باشند وی کارهای حکومت ایران را به حکومت طالبان در کشورش مقایسه میکند ومیگوید اینان از آنها هم بدترند فقط یک کم ظاهرشان آراسته تر است همین وبس . malijak

هیچ نظری موجود نیست: